01.01.1970

Fotografie Józefa Czechowicza przedstawiające Lublin z lat trzydziestych XX wieku