24-03-2018 - 27-05-2018
Archiwum wystaw

Barbarzyńskie tsunami 24.03-27.05.2018

Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły.

Zamek Lubelski, 24 marca – 27 maja 2018 r.

 

Kanwą wystawy Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły są wydarzenia z dziejów Europy wstrząsające cywilizacją późnego antyku w okresie nazywanym wielką wędrówką ludów. Ekspozycja przedstawia te wydarzenia w szerokiej perspektywie – od III do początków VII wieku. Były to czasy intensywnych ruchów migracyjnych plemion barbarzyńskich, które przełamały granice Imperium Rzymskiego, przyczyniając się do jego upadku. Niektóre z tych ludów, odnotowywane w antycznych źródłach pisanych, np. Goci czy Wandalowie, wywodziły się z dorzecza Odry i Wisły. Na wystawie znajdą się związane z nimi monety, elementy strojów i ozdoby wykonane ze srebra i złota, a także żelazne uzbrojenie – czyli ponad 500 zabytków odkrytych w Polsce. Wśród nich są zarówno najcenniejsze i najsłynniejsze obiekty wymieniane w podręcznikach, jak i znaleziska z ostatnich lat, niekiedy po raz pierwszy prezentowane w muzeum.

 

 

Wystawa łączy tradycję z nowoczesnością – główną rolę odgrywają muzealia pokazane z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Po raz pierwszy na potrzeby wystawy czasowej zostały użyte witryny transparentne, pełniące rolę przejrzystych monitorów dotykowych.

 

 

Ekspozycja została przygotowywana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie i Uniwersytet Warszawski we współpracy z Muzeum Lubelskim i dziesięcioma innymi muzeami, do marca 2020 roku zostanie zaprezentowana w dwunastu miastach w Polsce.

 

 

Oprowadzania kuratorskie po wystawie:


w niedziele o godz. 11.00: 8 kwietnia, 15 kwietnia i 22 kwietnia oraz 13 maja i 20 maja.

Wystawie na Zamku Lubelskim towarzyszą wydarzenia specjalne: warsztaty dla dzieci i młodzieży, wykłady otwarte oraz oprowadzania kuratorskie.

 

Partnerem wystawy jest:

 

 

 

Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły