14 kwietnia 2021
Archiwum wydarzeń

Barbarzyńskie tsunami. Wydarzenia towarzyszące wystawie 23.03-27.05.2018

Zamek Lubelski, 23 marca – 27 maja 2018.

 

Wystawa przybliża wydarzenia rozgrywające się na obecnych ziemiach Polski między schyłkiem IV wieku a początkiem VI stulecia, kiedy miały miejsce intensywne ruchy migracyjne plemion barbarzyńskich, które przełamały granice Imperium Rzymskiego, przyczyniając się do jego upadku.

Niektóre z tych ludów, odnotowywane w antycznych źródłach pisanych, np. Goci czy Wandalowie, wywodziły się z dorzecza Odry i Wisły, gdzie zamieszkiwały w pierwszych wiekach naszej ery. Na wystawie pokazujemy związane z nimi monety, elementy strojów i ozdoby wykonane ze srebra i złota, a także żelazne uzbrojenie – czyli ponad 500 zabytków, wśród których znajdują się zarówno najcenniejsze i najsłynniejsze obiekty wymieniane w podręcznikach, jak i znaleziska z ostatnich lat, niekiedy po raz pierwszy prezentowane w muzeum.

Wystawa łączy tradycję z nowoczesnością – główną rolę odgrywają muzealia pokazane z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Po raz pierwszy na potrzeby wystawy czasowej zostały użyte witryny transparentne, równocześnie pełniące funkcję monitorów dotykowych.

 

Logotyp wystawy Barbarzyńskie tsunami

 

Cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży:

Zajęcia warsztatowe towarzyszące wystawie mają na celu przybliżenie historii i kultury Cesarstwa Rzymskiego, ich wpływu na życie ludności zamieszkującej tereny poza jego granicami, w tym obszar ziem polskich. Poprzez zabawę pokażemy, jak żyli nasi przodkowie pod koniec epoki antyku, czym różnili się od ówczesnych mieszkańców Rzymu, a co od nich przejęli.

W ramach warsztatów wspólnie zwiedzimy wystawę „Barbarzyńskie tsunami” oraz stałą wystawę archeologiczną, a wytwory swojej twórczości będziecie mogli zabrać ze sobą lub pozostawić do udziału w konkursie na najlepszą pracę związaną z tematyką wystawy i warsztatów, który zostanie rozstrzygnięty pod koniec prezentacji ekspozycji.

Program zajęć dla uczestników indywidualnych:

7 kwietnia (sobota), godz. 11.00 – W cieniu rzymskiej willi – budujemy rzymską mozaikę. Zajęcia plastyczne dla dzieci, grupa wiekowa 3–13 lat.

21 kwietnia (sobota), godz. 11.00 – Starożytna biżuteria – wykonujemy zapinkę (broszkę) na wzór ozdób z okresu wędrówek ludów. Zajęcia dla dzieci i młodzieży, grupa wiekowa 7–16 lat.

28 kwietnia (sobota), godz. 11.00 – Wojownik rzymski czy barbarzyński? – robimy tarczę wojownika, aby poczuć się jak rzymski legionista lub gladiator. Zajęcia plastyczne dla dzieci, grupa wiekowa 3–13 lat.

Opłaty: 10 złotych bilet warsztatowy od osoby; czas trwania: 1,5 godz. Zapisy przyjmujemy pod numerami telefonu: (81) 537-96-38, (81) 537-96-82, (81) 537-96-15 lub drogą mailową na adres: rezerwacja@muzeumlubelskie.pl

Wykłady:

7 kwietnia (sobota) godz. 11.00 – dr Marcin Gapski, Muzeum Lubelskie: Zmierzch cesarstwa – świt europejskich narodów – Okres wędrówki ludów i jego konsekwencje dla dziejów Europy

14 kwietnia (sobota) godz. 11.00 – Marta Cyran, Muzeum Lubelskie: Skarb bursztynu z Basonii, pow. Opole Lubelskie – ponad 100 lat od odkrycia

21 kwietnia (sobota) godz. 14.00 – prof. dr hab. Aleksander Bursche, Instytut Archeologii UW: Ulów i początki pieniądza germańskiego

Prof. dr hab. Aleksander Bursche, wybitny archeolog z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, badacz problematyki kontaktów świata antycznego z Barbaricum, numizmatyki i archeologii okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów, a także popularyzator archeologii. Realizuje międzynarodowy projekt naukowy Maestro pt. Okres Wędrówek Ludów między Odrą a Wisłą finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Współautor koncepcji wystawy: Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły, która została przygotowywana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie i Uniwersytet Warszawski we współpracy z jedenastoma muzeami, między innymi z Muzeum Lubelskim w Lublinie.

28 kwietnia (sobota) godz. 11.00 – prof. dr hab. Andrzej Kokowski, Instytut Archeologii UMCS: A tak było świetnie…, czyli Lubelszczyzna przed tsunami

12 maja (sobota) godz. 11.00 – Piotr Krukowski, Muzeum Lubelskie: Ubiór i uzbrojenie wojownika barbarzyńskiego i legionisty rzymskiego w III-IV wieku n.e.

19 maja (sobota) godz. 18.00 – dr Barbara Niezabitowska-Wiśniewska: Instytut Archeologii UMCS: Roztocze – starożytna terra incognita

Warsztaty dla grup zorganizowanych:

Zapraszamy we wtorki (27 marca, 10 kwietnia, 17 kwietnia, 24 kwietnia, 8 maja, 15 maja, 22 maja) i czwartki (5 kwietnia, 12 kwietnia, 19 kwietnia, 10 maja, 17 maja, 24 maja) o godz. 10.00 na warsztaty w wybranym przez grupę temacie:

Piszemy jak starożytni Rzymianie – robimy tabliczkę glinianą z łacińskim przysłowiem. Zajęcia dla dzieci i młodzieży, grupa wiekowa 7–16 lat.

W cieniu rzymskiej willi – budujemy rzymską mozaikę. Zajęcia plastyczne dla dzieci, grupa wiekowa 3–13 lat.

Starożytna biżuteria – wykonujemy zapinkę (broszkę) na wzór ozdób z okresu wędrówek ludów. Zajęcia dla dzieci i młodzieży, grupa wiekowa 7–16 lat.

Wojownik rzymski czy barbarzyński? – robimy tarczę wojownika, aby poczuć się jak rzymski legionista lub gladiator. Zajęcia plastyczne dla dzieci, grupa wiekowa 3–13 lat.

Opłaty: jednorazowa opłata za zajęcia wynosi 55 zł od grupy oraz 10 złotych bilet warsztatowy od osoby; czas trwania: 1,5 godz.
Zapisy przyjmujemy pod numerami telefonu: (81) 537-96-38, (81) 537-96-82, (81) 537-96-15 lub drogą mailową na adres: rezerwacja@muzeumlubelskie.pl

 

Partnerem wystawy jest:

 

Logotyp ELMAX

 

Warsztaty archeologiczne

 

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp