05-06-2015 - 05-06-2015
Archiwum wystaw

Biskupi lubelscy 5.06.2015

MARIAN LEON FULMAN
i BŁOGOSŁAWIONY WŁADYSŁAW GORAL
więźniowie Zamku Lubelskiego
i KL Sachsenhausen w 70. rocznicę śmierci

 

Zdjęcie dwóch biskupów na tle Wieży Trynitarskiej i Katedry w Lublinie

 

Archidiecezja Lubelska
Muzeum Lubelskie w Lublinie
Oddział Martyrologii „Pod Zegarem”
zapraszają na finisaż wystawy

Biskupi lubelscy
MARIAN LEON FULMAN i BŁOGOSŁAWIONY WŁADYSŁAW GORAL
więźniowie Zamku Lubelskiego
I KL Sachsenhausen w 70. rocznicę śmierci

W programie:

11.40 Modlitwa w Kaplicy Trójcy Świętej
12.00 Spotkanie na wystawie:
• słowo wstępne ks. biskup dr Mieczysław Cisło
(Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej)
• prezentacja fragmentów dziennika duszpasterskiego z 1939 r. błogosławionego Władysława Gorala
• podsumowanie wystawy – nowe fakty i muzealia

5 czerwca 2015 r.

sale wystawowe Zamku Lubelskiego
Lublin, ul. Zamkowa 9

 

O WYSTAWIE

Wystawa prezentuje sylwetki dwóch lubelskich biskupów, którzy za swoją niezłomną postawę wobec okupanta niemieckiego zostali aresztowani i osadzeni w więzieniu na Zamku Lubelskim, a następnie 3 grudnia 1939 r. wywiezieni w grupie jedenastu duchownych do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Z więzienia na Zamku do obozu w Sachsenhausen były skierowane jeszcze dwa transporty lubelskie, łącznie ponad tysiąc osób. Duchownych przeniesiono do obozu koncetracyjnego Dachau 13 grudnia 1940 r. W Sachsenhausen pozostał w bunkrze obozowym jedynie ks. biskup Władysław Goral.

Ekspozycja została zorganizowana w 70. rocznicę śmierci biskupa Mariana Leona Fulmana i 70. rocznicę męczeńskiej śmierci biskupa pomocniczego Władysława Gorala w obozie Sachsenhausen. Materiały archiwalne w postaci dokumentów i fotografii pochodzą głównie ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego i są prezentowane po raz pierwszy. Archiwalia ukazują drogę życiową i losy biskupów. Bogaty materiał ikonograficzny przybliża ich postaci i pracę duszpasterską. Wśród licznych dokumentów na wystawie zaprezentowano m.in. papieskie bulle nominacyjne obu biskupów, dokumenty osobiste ks. Gorala, takie jak: indeks Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, dowód osobisty i paszport. Korespondencja obozowa biskupa oraz listy współwięźniów Franza von Galena i kapitana Wojska Polskiego Mariana Leichtfrieda dają świadectwo męczeńskiej śmierci księdza Władysława Gorala w KL Sachsenhausen. Z rodzinnego archiwum Jana Gorala i Aliny Sim pochodzą fotografie i korespondencja obozowa biskupa Władysława Gorala skierowana do najbliższej rodziny. Ks. Marian Goral użyczył Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski nadany pośmiertnie biskupowi Władysławowi Goralowi przez władzę ludową. Pokazano także wyjątkowe eksponaty ze skarbca katedry lubelskiej: ornat i pastorał biskupa Gorala z dnia konsekracji oraz jego krzyż pektoralny, którego używał później lubelski biskup Stefan Wyszyński. Wystawę dopełniają portrety znanych malarzy Antoniego Michalaka i Krystyna Henryka Wiercieńskiego wypożyczone z domu arcybiskupów lubelskich i seminarium duchownego w Lublinie.

 

Otwarcie wystawy

 

Finisaż wystawy

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp