Publikacja: “Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie” już wkrótce

Zapowiadamy ukazanie się już wkrótce drukiem książki o tematyce archeologicznej: „Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie – badania interdyscyplinarne i konserwacja”.

Publikacja, pod redakcją Marty Stasiak-Cyran, przedstawia przegląd i interpretację wyników prac archeologicznych prowadzonych od ponad pięćdziesięciu lat na terenie wzgórza zamkowego w Lublinie, ze szczególnym uwzględnieniem odkryć reliktów. Jest to najważniejszy efekt projektu o tym samym tytule, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu: Ochrona zabytków archeologicznych, który Muzeum Narodowe w Lublinie realizowało w latach 2019–2020.

Przedmiotem studiów była dotychczas wyrywkowo publikowana i interpretowana ważna kategoria źródeł, jaką są relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego. Na potrzeby projektu stworzono interdyscyplinarny zespół badawczy i przeprowadzono wielokierunkowe analizy drewna archeologicznego. Podsumowano dotychczasowy stan badań, opracowań i publikacji prac archeologicznych. Problematykę rozpoznania kolejnych faz zasiedlenia wzgórza w XIII i XIV wieku, związaną z procesem tworzenia się średniowiecznego Lublina, przedstawiono w szerszym kontekście osadnictwa pograniczapolsko-ruskiego. Podjęto również próbę synchronizacji i interpretacji odkrytych na terenie wzgórza warstw kulturowych zawierających drewno. Nie zabrakło też badań interdyscyplinarnych: dendrochronologicznych, archeobotanicznych, a także technologicznych związanych z problematyką konserwacji zabytkowego drewna.

Na 140-stronnicową publikację składa się sześć artykułów przedstawionych w dwóch blokach tematycznych: I – Archeologia i II – Badania interdyscyplinarne. Trzecią część tworzą materiały ilustracyjne będące wyborem archiwalnej dokumentacji, stanowiącej część historii badań tego stanowiska oraz fotografie ilustrujące zadania realizowane w ramach projektu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Piknik z Niepodległą

Muzeum Literackie w Nałęczowie, 28 listopada 2020, wydarzenie online

Muzeum Literackie w Nałęczowie zaprasza na „Piknik z Niepodległą” on-line. Spotkajmy się w najbliższą sobotę (28.11.2020). Premiera koncertu zostanie poprzedzona krótkim wprowadzeniem – zachęcamy do śledzenia całego wydarzenia.

O godzinie 15.45 , prof. Monika Gabryś-Sławińska podsumuje tegoroczne działania Muzeum Literackiego w ramach programu „Niepodległa”. Zapraszamy na platformę zoom (link poniżej). Słowo wstępne Kierownik Oddziału Literackiego w Nałęczowie będzie także transmitowane na profilu Facebook Muzeum Bolesława Prusa.

O godzinie 16.00 zapraszamy na wieńczące nasze działania wydarzenie – na premierę koncertu niepodległościowego, zarejestrowanego w Muzeum Bolesława Prusa 7 listopada 2020 r. Będzie to muzyczno-literacki spacer po polskich ścieżkach wiodących do niepodległości, na który zabierze nas Pan Prus. Wydarzenie będzie dostępne również na Facebooku Muzeum Bolesława Prusa.

Link do zalogowania na zoomie:

Topic: Piknik z Niepodległą
Time: Nov 28, 2020 03:30 PM Warsaw

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89504257446

Meeting ID: 895 0425 7446

Wydarzenie finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z dotacji celowej na wydatki bieżące ze środków finansowych pochodzących z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022 (umowa nr 16/DF-VII/2020 z dnia 16.03.2020).

WINCENTY POL IN MEMORIAM

2 grudnia 2020 o godz. 10.00, w 148. rocznicę śmierci Poety-Geografa oraz 48. rocznicę otwarcia w Lublinie poświęconego mu muzeum, zapraszamy na doroczne spotkanie „WINCENTY POL IN MEMORIAM” (on-line). Proponujemy Państwu udział w kameralnej sesji naukowej, która potrwa około 2 godzin.

Odbędzie się ona na platformie Zoom. By wziąć w niej udział, należy kliknąć w link: https://us02web.zoom.us/j/88526018131… (podając na żądanie Meeting ID: 885 2601 8131 oraz Passcode: 037272). Jeśli wcześniej nie korzystali Państwo z tej aplikacji, przy pierwszym logowaniu należy wyrazić zgodę na pobranie przez Państwa urządzenie stosownego oprogramowania z sieci lub uprzednio samodzielne je pobrać.

PROGRAM:
• powitanie i wprowadzenie,
• prof. Zofia Budrewicz (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie) – “Twórczość Wincentego Pola w podręcznikach do języka polskiego (1918–1939)”,
• Marta Kłak-Ambrożkiewicz (Dom Jana Matejki, Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie) – “Od Obozu Młodych w przyszłość – Wincenty Pol, Jan Matejko i inni”,
• dr Piotr Koprowski (Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego) – “Wincenty Pol i jego dokonania twórcze w oglądzie Włodzimierza Spasowicza”,
• dr Grażyna Połuszejko (Muzeum Józefa Czechowicza, Filia Muzeum Literackiego w Lublinie, Oddziału Muzeum Narodowego w Lublinie) – “Malarskie i fotograficzne wizerunki Wincentego Pola”,
• Wiktor Kowalczyk (Dworek Wincentego Pola, Filia Muzeum Literackiego w Lublinie, Oddziału Muzeum Narodowego w Lublinie) – “Dworek Wincentego Pola – muzeum biograficzne jako przestrzeń recepcji dziedzictwa”,
• dyskusja, podsumowanie i zakończenie.

Jeden rok z życia Stefana Żeromskiego – 1920

Wystawa czasowa w Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie (filia Muzeum Literackiego w Nałęczowie)

W ramach cyklu wydarzeń „Spacer do źródeł wolności – Wielcy Niepodlegli w Nałęczowie” zapraszamy w najbliższą sobotę 14.11.2020 r. o godzinie 12.00 na wernisaż online wystawy

„Jeden rok z życia Stefana Żeromskiego – 1920”

Wystawę otworzy wykład wprowadzający prof. Marii Olszewskiej pt. „Rok 1920 w życiu Stefana Żeromskiego”.

O wystawie opowiedzą autorki scenariusza: Monika Gabryś-Sławińska, Marta Kempisty.

Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy skorzystać z umieszczonego poniżej linku:

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81665484872?pwd=bExmUndvbXBDZ1Y4V3RDbTBqRDJMUT09
Meeting ID: 816 6548 4872
Passcode: 746135

Wydarzenie będziemy udostępniać na żywo na profilu Facebook Muzeum Stefana Żeromskiego.

Prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, wybitna badaczka literatury końca XIX i początku XX wieku, autorka m.in. tomów: Człowiek w świecie Wielkiej Wojny. Literatura polska z lat 1914-1919 wobec I wojny światowej. Wybrane zagadnienia (Warszawa 2004), Studenci z Królestwa Polskiego przed powstaniem styczniowym. (Glosa do „Lalki” Bolesława Prusa) (Warszawa 2004), W kręgu meteorologii i astronomii. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego (Kraków 2007), Stefan Żeromski: spotkania (Warszawa 2015); Spór o przyszłość literatury polskiej, czyli polemiki ze Stefanem Żeromskim po jego odczycie „Literatura a życie polskie” (Poznań 2019).

Spotkanie jest finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z dotacji celowej na wydatki bieżące ze środków finansowych pochodzących z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

Laureaci konkursu „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej”

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej – lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego
„ W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej – lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”
IV edycja 2020

Szkoły podstawowe

I miejsce:
Oliwia Cyranek – Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Niedrzwicy Kościelnej

II miejsce:
Laura Karpik – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Biłgoraju

III miejsce:
Oliwia Łopata – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie

Wyróżnienia:

Vladyslav Buvalets – Szkoła Podstawowa nr 8 w Zawierciu

Miłosz Posmyk – Szkoła Podstawowa nr 8 w Siemianowicach Śląskich

Lena Pazdyga – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie

Szkoły ponadpodstawowe

I miejsce:
Łukasz Śmiałkowski – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Katowicach

II miejsce:
Natalia Dyjak – XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. St. Kostki w Lublinie

III miejsce:
Lucyna Bienia – Biłgorajskie Centrum Kultury

Wyróżnienia:

Wioletta Wójtowicz – XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie

Kamila Osieleniec – IX Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lublinie

Weronika Skibińska – Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Konkurs pod patronatem:

Współorganizatorami konkursu są:

Partnerami konkursu są:

Instytucje wspierające:

LUBELSZCZYZNA 1920. PRZESTRZEŃ PAMIĘCI

Wystawa czasowa w Muzeum Historii Miasta Lublina

Wystawa w stulecie wojny polsko-bolszewickiej

zrealizowana w ramach Projektu Wojewody Lubelskiego: „Formowanie Niepodległej. Zwycięstwo 1920”


Brama Krakowska
Muzeum Historii Miasta Lublina

Kuratorzy: Małgorzata Surmacz, Piotr Krukowski
Projekt graficzny: Aleksandra Sztal
Oprawa plastyczna: Elżbieta Jachacz
Teksty: Piotr Krukowski, Magdalena Piwowarska, Małgorzata Surmacz, Anna Syta, Grzegorz Sztal
Tłumaczenie: Anna MiączewskaZbiory: Archiwum Uniwersyteckiego KUL, Muzeum Lubelskiego, Prywatnego Muzeum Historycznego „Znaki Czasu”, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Rodzin uczestników wojny polsko-bolszewickiej


Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA FILMÓW EDUKACYJNYCH TOWARZYSZĄCYCH WYSTAWIE:

1. ŻOŁNIERZ WOJNY ROKU 1920
2. ŻOŁNIERSKIE POKOLENIE. O POLEGŁYCH W 1920 ROKU WYCHOWANKACH SZKÓŁ LUBELSKICH
3. LUBELSKIE ORLĄTKO. HARCERZ ZBYSZEK JASIŃSKI NAJMŁODSZY LUBELSKI BOHATER 1920 ROKU

Barbarzyńskie tsunami. Wystawa w wersji online

Ekspozycja „Barbarzyńskie tsunami” została przygotowana jako wystawa objazdowa, której pokazy miały miejsce od października 2017 do marca 2020 roku w dwunastu polskich muzeach.

Ekspozycja “Barbarzyńskie tsunami. Okres wędrówek ludów w dorzeczu Odry i Wisły”

Pasjonująca tematyka, wybór unikatowych eksponatów oraz zastosowanie różnych technik multimedialnych sprawiły, że cieszyła się dużym zainteresowaniem i uznaniem. Skłoniło to organizatorów do podjęcia próby zapewnienia szerszego dostępu do treści ukrytych pod jej frapującym tytułem. Efektem tych starań jest strona internetowa, która prezentuje wystawę w wersji cyfrowej.

Kanwą opowieści są wydarzenia z dziejów Europy wstrząsające cywilizacją późnego antyku między schyłkiem IV a początkiem VI stulecia, w okresie nazywanym wielką wędrówką ludów. Były to czasy intensywnych ruchów migracyjnych plemion barbarzyńskich, które przełamały granice Imperium Romanum i wtargnęły na jego obszar zadając ostateczny cios istnieniu Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego, a na jego gruzach tworzyły własne królestwa. Niektóre z tych ludów, odnotowane w antycznych źródłach pisanych, wywodziły się z dorzecza Odry i Wisły, gdzie zamieszkiwały w pierwszych wiekach po Chrystusie. Odegrały one znaczącą rolę w wydarzeniach powiązanych z migracjami plemion, a także w kształtowaniu nowego porządku w Europie u progu średniowieczna. Zaprezentowane na wystawie zabytki dobrano pod kątem zobrazowania obecność tych ludów na naszych ziemiach oraz ich udziału w wymianie kulturowej i transformacjach zachodzących u schyłku starożytności na tle wydarzeń mających miejsce przed wielkimi wędrówkami (III–IV wiek) i następujących po nich (VI–VII wiek).

Wystawa została przygotowywana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie i Uniwersytet Warszawski we współpracy z: Państwowym Muzeum Archeologicznym, Muzeum Lubelskim, Muzeum Warmii i Mazur, Muzeum w Lęborku, Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, Muzeum Zamojskim, Muzeum Regionalnym w Tomaszowie Lubelskim, Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, Muzeum Archeologicznym w Krakowie, Muzeum Miejskim Wrocławia i Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. Jest ona również pokłosiem projektu „Maestro”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, pt. Okres Wędrówek Ludów między Odrą a Wisłą, zrealizowanego w ostatnich latach na Uniwersytecie Warszawskim.

www.barbarzynskie-tsunami.muzeum.szczecin.pl

Prezentacja wystawy w Muzeum Lubelskim, marzec 2018 r.