Muzeum Martyrologii “Pod Zegarem”

Laureaci konkursu „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej”więcej więcej

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej – lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów” Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego„ W kręgu poezji Grażyny Chrostow...