01-01-2017 - 31-12-2017
Archiwum wydarzeń

Freski w kaplicy Zamku Lubelskiego. Wydawnictwo albumowe 2017

Anna Różycka Bryzek, “Freski bizantyńsko-ruskie fundacji Jagiełły w kaplicy Zamku Lubelskiego”

 

“Wiosną 1955 roku po kilkunastu latach ostatniego etapu prac konserwatorskich, z chwilą usunięcia rusztowań freski pokrywające bez reszty sklepienia i ściany kaplicy narodził się jakby po raz wtóry, uwolnione spod warstwy zanieczyszczeń i przemalowań. Uzupełnione tylko w niewielkich partiach ukazują się dziś w swoim pierwotnym, zamierzonym przez fundatora i twórców stanie. Wpisane w typowe późnogotyckie wnętrze sakralne służące rzymskokatolickiej liturgii, na ziemiach kraju od zarania swych dziejów przynależnego do kultury zachodniej łacińskiej, stanowią nieoczekiwany tu odblask teologiczno-estetycznego piękna zrodzonego w obrębie kultury bizantyńskiej, a wcielonego w konkretny kształt przez malarzy ruskich na zlecenie Władysława Jagiełły.”

Anna Różycka Bryzek, Wprowadzenie

 

 

Muzeum Lubelskie w Lublinie, Lublin 2017

 

Wydanie albumu zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

 

Herb Lublina

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp