19-07-2015 - 19-07-2015
Archiwum wydarzeń

II Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudżawy 19.07.2015

 

Koncert odbył się na Zamku Lubelskim 19 lipca 2015 r.

 

II Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej w Hajnówce
im. Bułata Okudżawy „Wiara, Nadzieja, Miłość”
pod patronatem Olgi Okudżawy
i Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich
oraz Marszałka Województwa Podlaskiego

 

Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudżawy pomyślany jest jako Spotkanie Muzyczne Wschodu i Zachodu Europy. To muzyczne święto twórców, wykonawców i publiczności, spotkanie pokoleń lat 60. i 70. z młodzieżą. Prezentuje dorobek artystyczny bardów Europy, w tym jednego z największych bardów XX wieku – Bułata Okudżawy, popularyzuje piosenkę poetycką i poezję.
Festiwal ma także na celu angażowanie młodzieży w artystyczny ruch muzyczny, doskonalenie warsztatu i zdobywanie wysokich umiejętności wokalno-muzycznych. Sprzyja budowaniu pomostów przyjaźni ponad granicami Polski, Rosji i Ukrainy.

Inicjatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „GRANIE BEZ GRANIC”, współdziałające z Urzędem Marszałkowskim Podlasia, Urzędem Miasta w Hajnówce oraz Hajnowskim Domem Kultury.