Bacciarelii, Marcello/1731-1818, Portret Stanisława Kostki Potockiego

pocz. XIX w.
/
S/Mal/15/ML
Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp