23 kwietnia 2021
Archiwum wydarzeń

Kolekcja Tadeusza Mysłowskiego

Wybitny artysta i kolekcjoner oraz jego żona Irena Hochman przekazali swoje zbiory Muzeum Lubelskiemu.

 

Czarno-białe zdjęcie - zbliżenie na twarz Tadeusza Mysłowskiego. Artysta nosi okulary, ma poważny wyraz twarzy.

 

Kolekcja Tadeusza Mysłowskiego to blisko 250 prac gromadzonych przez ponad pół wieku. Zbiór tworzy przede wszystkim współczesna grafika polska, rysunki, plakaty, fotografie oraz obiekty lokujące się w nurcie działań interdyscyplinarnych. Dla artysty wychowanego w atmosferze kultu wartości warsztatowych krakowskiej akademii, który pośród innych dyscyplin sztuki sam również uprawia grafikę, medium graficzne jest elementarnym sposobem wyrażania myśli, pierwotnym rodzajem pisma posługującym się znakami uniwersalnymi – linią i punktem.

Obok wybitnych przedstawicieli polskiej sztuki współczesnej, Jana Berdyszaka, Henryka Berlewiego, Stanisława Dróżdża, Stanisława Fijałkowskiego, Józefa Gielniaka, Jana Lebensteina, Jerzego Nowosielskiego, Romana Opałki, Jerzego Panka, Konrada Srzednickiego, Henryka Stażewskiego, Mieczysława Wejmana, Stanisława Wójtowicza, Tadeusz Mysłowski rozbudował zbiór odwołując się do kontekstów sztuki międzynarodowej, która towarzyszyła kształtowaniu się jego transmigracyjnej działalności artystycznej. Kolekcję tworzył równolegle do własnego dyskursu o sztuce przekonany, „że nie rodzi się ona z pustki, tylko jest świadomą kontynuacją historyczną”. Paralele tych poszukiwań odzwierciedla obecność wielkich duchowych mistrzów artysty – m.in. Pieta Mondriana, Barnetta Newmana, Sol LeWitta, Agnes Martin, Josefa Albersa, Jaspera Johnsa czy Jeana Arpa. Kolekcję zamykają prace klasyków XX wieku: Josepha Beuysa, Salvadora Dalego, Marcela Duchampa, Wassilego Kandinskiego, Pabla Picassa, Andy’ego Warhola.

 

Czarno-białe zdjęcie - w centrum głowa Tadeusza Mysłowskiego, poniżej jej lustrzane odbicie. Mężczyzna ma na głowie kapelusz, nosi okulary. Ma poważną minę. W tle widok oprawionych i wiszących na ścianie grafik.

 

Zorganizowana przez Muzeum Lubelskie wystawa Tadeusz Mysłowski. Kolekcja grafiki (18 marca – 4 kwietnia 2017) była punktem wyjścia do przybliżenia idei kolekcjonowania, relacji między kolekcjonerem a obiektem czy przyjaźni artystycznych, które na przestrzeni lat wpłynęły na kształt zbiorów. Więcej o wystawie

Tadeusz Mysłowski nagrodzony!

W roku 2017 Tadeusz Mysłowski został uhonorowany Doroczną Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii Mecenas Kultury.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 30 czerwca w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp