Kontakt

MUZEUM NARODOWE W LUBLINIE

Muzeum w Rejestrze Instytucji Kultury
NR RIK 122/2020

Zamkowa 9, 20-117 Lublin
kancelaria@mnwl.pl
tel. 81 537 96 41

NIP: 9462700771
REGON: 387167680

Konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
72 1130 1206 0028 9075 7420 0014

Kancelaria Muzeum Narodowego w Lublinie czynna w godz. 7:30 – 15:30.

Kontakt z Kancelarią pod numerem telefonu 81 537 96 41 lub e-mail: kancelaria@mnwl.pl

Adres skrytki ePuap /MNLublin/skrytkaesp

 

 

 

 

Formularz kontaktowy


  Kontakt do oddziałów Muzeum

  • Oddział – Muzeum Historii Miasta Lublina (Brama Krakowska), tel. 81 532 60 01, e-mail: bramakrakowska@mnwl.pl
  • Oddział – Muzeum Literackie w Lublinie, Filia Muzeum Józefa Czechowicza, tel.: 81 532 30 90 (91), e-mail: czechowicz@mnwl.pl
  • Oddział – Muzeum Literackie w Lublinie, Filia Muzeum Dworek Wincentego Pola, tel. 81 747 24 13, e-mail: dworekpola@mnwl.pl
  • Oddział – Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, tel. 81 533 36 78 e-mail: zegar@mnwl.pl
  • Oddział – Muzeum Literackie w Nałęczowie, Filia – Muzeum Stefana Żeromskiego, tel. 81 501 47 80, kom. 887 750 014, e-mail: zeromski@mnwl.pl
  • Oddział – Muzeum Literackie w Nałęczowie, Filia – Muzeum Bolesława Prusa,  tel. 81 501 45 52 e-mail: prus@mnwl.pl
  • Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, tel. 81 537 96 25, e-mail: mzwdr@mnwl.pl
  • Oddział – Muzeum Regionalne w Kraśniku, Filia – Muzeum 24. Pułku Ułanów,  tel. 81 884 34 85, e-mail: krasnik@mnwl.pl

  ODDZIAŁY MUZEUM

  ikona muzeum
  Zamek Lubelski (siedziba główna muzeum)
  ikona muzeum
  Muzeum Historii Miasta Lublina
  ikona muzeum
  Muzeum Józefa Czechowicza
  ikona muzeum
  Muzeum Dworek Wincentego Pola
  ikona muzeum
  Muzeum Martyrologii “Pod Zegarem”
  ikona muzeum
  Muzeum Stefana Żeromskiego
  ikona muzeum
  Muzeum Bolesława Prusa
  ikona muzeum
  Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej
  ikona muzeum
  Muzeum Regionalne w Kraśniku z filią 24. Pułku Ułanów

   Kontakt telefoniczny

  CENTRALA / MUZEUM

  81 532 50 01
  81 532 50 02
  81 532 50 03

  DYREKCJA MUZEUM
  dr Katarzyna Mieczkowska
  Dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie
  KANCELARIA 81 537 96 41

  DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY 81 537 96 48

  KADRY 81 537 96 32

  RADCA PRAWNY 81 537 96 12

  DZIAŁ ADMINISTRACJI 81 537 96 13

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 81 537 96 12

  STRAŻ MUZEUM 81 537 96 10

  DZIAŁ SZTUKI I KULTURY WIZUALNEJ

  DZIAŁ KULTURY MATERIALNEJ I DUCHOWEJ

  DZIAŁ MARKETINGU I RELACJI ZEWNĘTRZNYCH 81 537 96 37
  DZIAŁ EDUKACJI 81 537 96 15
  ZESPÓŁ DS. KOORDYNACJI WYSTAW I PROJEKTÓW 81 537 96 44

  DZIAŁ KONSERWACJI ZBIORÓW

  DZIAŁ INWENTARYZACJI I INFORMATYZACJI

  DZIAŁ WYDAWNICTW 81 537 96 49

  BIBLIOTEKA 81 537 96 19

  DZIAŁ PLASTYKI 81 537 96 50

  ODDZIAŁY I FILIE MUZEUM:

  ODDZIAŁ MUZEUM LITERACKIE W LUBLINIE

  ODDZIAŁ MUZEUM LITERACKIE W NAŁĘCZOWIE

  ODDZIAŁ MUZEUM REGIONALNE W KRAŚNIKU 81 884 34 85

  MUZEUM 24. PUŁKU UŁANÓW 81 884 34 85

   

   

  Fundusze Europejskie - Logotyp
  Rzeczpospolita Polska - Logotyp
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
  Unia Europejska - Logotyp