20-11-2015 - 20-11-2015
Archiwum wydarzeń

„Kronika dziejów Lublina” 20.11.2015

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie oraz Muzeum Lublin zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-historycznym.

 

Konkurs ma na celu upamiętnienie 600. rocznicy urodzin Jana Długosza i jego pobytu na Zamku w Lublinie w latach 1473-1476 jako wychowawcy i nauczyciela synów Kazimierza Jagiellończyka, a także rozwijanie pasji historycznych i pobudzanie wyobraźni plastycznej młodzieży, poznanie i popularyzację historii Lublina, upowszechnianie wiedzy na temat historii Zamku w Lublinie oraz upowszechnienie wiedzy na temat działalności emisyjnej Narodowego Banku Polskiego w zakresie wartości kolekcjonerskich.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu Kroniki Dziejów Lublina.

Technika pracy jest dowolna (fotograficzna, malarska, graficzna, grafika komputerowa). Prace powinny być wykonane na papierze w formacie A4 w układzie poziomym lub pionowym, z tekstem pisanym odręcznie lub komputerowo.

Całość powinno tworzyć od 12 do 20 kart, z uwzględnieniem wszystkich wskazanych poniżej zagadnień:
1. Początki osadnictwa na terenie obecnego Lublina,
2. Najazdy tatarskie i zwycięstwo Kazimierza Wielkiego,
3. Lokacja miasta dokonana przez Władysława Łokietka,
4. Rozwój miasta w czasie Jagiellonów,
5. Historia Zamku Królewskiego w Lublinie,
6. Pobyt Jana Długosza na Zamku Lubelskim,
7. Podpisanie Unii Lubelskiej,
8. Sejm Czterech Ziem i Żydzi lubelscy,
9. Trybunał Koronny – historia i znaczenie,
10. Wybrana legenda miejska,
11. Rozwój przemysłu w Lublinie w XIX wieku,
12. Wybrane wydarzenie z historii Lublina XX wieku.
Ponadto istnieje możliwość dodania własnego wątku tematycznego.

Do pracy dołączona musi być Karta Zgłoszeniowa (poniżej) podpisana przez uczestnika i przedstawiciela prawnego oraz zawierająca poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe, dotyczące emisyjnej działalności Narodowego Banku Polskiego w zakresie wartości kolekcjonerskich. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.poznaj.nbp.pl w zakładce banknoty i monety okolicznościowe.

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży z regionu lubelskiego w wieku 14 – 18 lat. Jeden uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę. Prace wykonane zbiorowo nie będą przyjmowane, podobnie do prac, które zgłaszano już w innych konkursach, wystawach, czy publikowanych w mediach (Internet, prasa, wydawnictwa).

Prace należy dostarczyć do siedziby Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie przy ul. Chopina 6 do 20 listopada 2015 r. do godz. 14.00. Ostateczny termin nadsyłania prac to 20.11.2015 r. do godziny 14.00.
Obrady jury będą odbywały się od 23 do 27.11.2015 r.
Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 1 grudnia 2015 r w Muzeum Lubelskim w Lublinie.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody (trzy Nagrody Główne oraz Wyróżnienia), a wśród nich:banknoty kolekcjonerskie: „600. rocznica urodzin Jana Długosza”, tablety, przenośne banki energii (power bank), publikacje książkowe oraz nagroda dodatkowa dla klasy ucznia – laureata: możliwość bezpłatnego zwiedzania z przewodnikiem Muzeum Lubelskiego w Lublinie i Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie.

Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi poniżej Kartą Zgłoszeniową oraz Regulaminem Konkursu:

KARTA ZGŁOSZENIOWA [Dokument PDF (274 KB)]

REGULAMIN KONKURSU [Dokument PDF (434 KB)]

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp