01-01-2017 - 31-12-2017
Archiwum wydarzeń

Nowe wydawnictwa Muzeum Lubelskiego 2017

Portret miasta. Lublin w malarstwie, rysunku, grafice 1618-1939; Lwów w grafice

*Львів у графіці * Lviv in the Graphic Works * Львов в графике; Dawny Lublin*Давній Люблін * Old Lublin.

 

Okładka albumu Portret miasta LUBLIN w malarstwie, rysunku i grafice 1618-1939

 

Wydawnictwo towarzyszące wystawie:
Portret miasta. Lublin w malarstwie, rysunku, grafice 1618-1939 
– II wydanie  obszernego katalogu – albumu (zawiera 296 stron,  blisko 500 prac i ilustrowane jest prawie 300 fotografiami w pełnym kolorze), recenzowane przez dr. Romana Zwierzchowskiego i dr. hab. Jerzego Żywickiego. Publikacja jest pierwszym, prawie wyczerpującym opracowaniem dawnych, oryginalnych  widoków Lublina. Wydawnictwo obecne zostało uaktualnione i uwzględnia zmiany zaistniałe od 2009 r. (I wydanie katalogu) w stanie zachowania zabytków lubelskich oraz zmiany właścicieli lub użytkowników obiektów architektonicznych. Publikacja uzupełniona jest o chronologiczny wykaz artystów, których prace występują w katalogu. Wydawnictwo rozpoczynają interesujące wstępy patronów honorowych wystawy: Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego i Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka. Następnie zamieszczone jest wprowadzenie dotyczące urbanistyki,  architektury i ikonografii miasta. Kolejnymi częściami są album z reprodukcjami widoków Lublina, katalog ikonografii miasta, literatura i wykaz autorów.
autor – Renata Bartnik
OPRAWA – twarda
WYDAWNICTWO – Muzeum Lubelskie
ISBN – 978-83-61073-42-0
LICZBA STRON –  296
ROK WYDANIA II – 2017
CENA – 120 PLN

 

Okładka albumu Dawny Lublin

 

Dawny Lublin*Давній Люблін * Old Lublin
 –  wydawnictwo towarzyszące wystawie prezentowanej w Lwowskim Muzeum Historycznym w ramach VI Festiwalu Partnerstwa Polsko-Ukraińskiego, odbywającego się  w dn. 8-10.09.2017 we Lwowie, organizowanego przez Konsulat Generalny RP we Lwowie, Lwowską Obwodową Administrację Państwową, Lwowską Radę Obwodową oraz Lwowski Urząd Miejski. Katalog – album, recenzowany przez dr. hab. Jerzego Żywickiego, zawierający 152 stron,  rozpoczyna wspólne słowo wstępne dyrektor Muzeum Lubelskiego Katarzyny Mieczkowskiej i dyrektora Lwowskiego Muzeum Historycznego Romana Czmełyka. Kolejnymi częściami publikacji są teksty Lublin 1317 – 2017 i Lublin okiem artysty, następnie zaprezentowany jest katalog 73 prac z zdjęciami, opisami technicznymi i komentarzami. Wszystkie teksty opracowane są w wersjach językowych: polskiej, ukraińskiej i angielskiej. Istotnym uzupełnieniem części ilustracyjnej katalogu są reprodukcje aktu lokacyjnego Lublina, najważniejsze panoramy i dwa plany miasta oraz opublikowane po raz pierwszy Klucze miasta Lublina z 1757 r. (drzeworyt sztorcowy).
autor – Renata Bartnik
tłumaczenie tekstów na język ukraiński – Myrosław Pobereżny
tłumaczenie tekstów na język angielski – Marcin Michniowski
sponsor publikacji – Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM
OPRAWA – miękka
WYDAWNICTWO – Muzeum Lubelskie
ISBN –  978-82-61073-58-1
LICZBA STRON – 152
ROK WYDANIA – 2017
CENA – 00 PLN

Wydawnictwo towarzyszące wystawie:
Lwów w grafice *Львів у графіці *  Lviv in the Graphic Works * Львов в графике

– katalog – album wydany przez Muzeum Lubelskie jest nowym wydaniem publikacji z r. 2011, przygotowanej przez  Lwowskie Muzeum Historyczne. Publikacja zawiera słowa wstępne dyrektor Muzeum Lubelskiego Katarzyny Mieczkowskiej i dyrektora Lwowskiego Muzeum Historycznego Romana Czmełyka. Następnie umieszczone jest wprowadzenie Switłany Chawałko i część katalogowa z reprodukcjami prac i opisami technicznymi w językach: ukraińskim, polskim, angielskim i rosyjskim.
autor –  Switłana Chawałko
OPRAWA-  miękka
WYDAWNICTWO – Muzeum Lubelskie
ISBN – 978-83-61073-50-5
LICZBA STRON -116
ROK WYDANIA – 2017
CENA – 70 PLN

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp