Historia badań archeologicznych wzgórza zamkowego w Lublinie