02-04-2015 - 05-05-2015
Archiwum wystaw

„OD NARODZENIA DO ZMARTWYCHWSTANIA” 2.04-5.05.2015

Unikatowe karty świąteczne na wystawie w Bramie Krakowskiej.

 

Zaproszenie na wystawę 2.04-5.05.2015

 

Muzeum Lubelskie – Oddział Historii Miasta Lublina
zaprasza na wystawę firmowych kart świątecznych


„OD NARODZENIA DO ZMARTWYCHWSTANIA”


przygotowaną przez
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Na okolicznościowych kartach wielkanocnych przedstawione zostały obiekty sztuki sakralnej z lubelskich kościołów.

Wystawa czynna w Bramie Krakowskiej
w okresie od 2 kwietnia do 5 maja 2015 roku

 

„Już za kilkanaście miesięcy, w roku 2016, będziemy uroczyście obchodzić 1050. rocznicę Chrztu Polski, a rok później świętować 700-lecie praw miejskich Lublina. W tym kontekście pragnę z radością powitać inicjatywę wystawienia kart świątecznych propagujących skarby siedmiowiekowego dziedzictwa kultury chrześcijańskiej Lublina” – napisał we wstępie do katalogu wystawy unikatowych firmowych kart Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej abp Stanisław Budzik. Wystawę, pod tytułem „Od Narodzenia do Zmartwychwstania” – karty wielkanocne, nad którą obok metropolity lubelskiego honorowy patronat sprawuje prezydent Lublina Krzysztof Żuk, oglądać można od 2 kwietnia do 5 maja br. w Muzeum Historii Miasta Lublina, na ostatniej kondygnacji Bramy Krakowskiej.

Na wydawanych od 2009 roku z okazji Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy kartach LPEC, prezentowane są mało znane szerszej publiczności lub zapomniane dzieła sztuki – czy to przez twórców, czy to przez obecność w przestrzeni miejskiej – związane z Lublinem. Tematycznie karty nawiązują do charakteru przeżywanego okresu liturgicznego, zaś reprodukcjom towarzyszą noty historyczne opisujące przedstawiany obiekt, okoliczności jego powstania, artystę go tworzącego, jak również jego otoczenie. Życzenia inspirowane są nierzadko wypowiedziami św. Jana Pawła II, czy też myślami innych świętych. Dwa razy do roku kilkaset kart z życzeniami trafia do przyjaciół i kontrahentów LPEC w całej Polsce, przyczyniając się do poznania zabytków Lublina.

Autorem koncepcji tego wydawnictwa, dotychczas wydanych kart, jak i wystawy jest Piotr Krzysztof Kuty – zawodowo związany z LPEC, społecznie prezes Fundacji Nasza Tradycja. Reprodukcje i fotografie zdobiące karty wykonał znany lubelski fotografik Piotr Maciuk, zaś opracowanie graficzne kart jest dziełem lubelskiej agencji „Studio R-ka”.

Na dotychczasowych kartach świątecznych LPEC prezentowano, w kolejności chronologicznej: mało znany obraz z połowy lat 20. ub. stulecia, ze zbiorów Muzeum Lubelskiego na Zamku, związanego z Lublinem malarza Jana Wydry „Boże Narodzenie”, przy czym co niezwykle interesujące artysta umiejscowił scenę Narodzin Chrystusa w Kazimierzu nad Wisłą u podnóża fary, baszty, ruin zamku i Góry Trzech Krzyży; XVIII-wieczny obraz „Ostatnia Wieczerza” z Kaplicy Biskupów Lubelskich; także XVIII-wieczną, ogromną płaskorzeźbę ze sceną narodzin Jezusa z Archikatedry Lubelskiej; inicjał, przedstawiający Chrystusa powstającego z grobu, z XVI-wiecznego Graduału dominikańskiego z lubelskiego klasztoru przy ul. Złotej; scenę Bożego Narodzenia z XVII-wiecznego ołtarza różańcowego, który do lat 50. XX wieku zdobił kaplicę na Zamku lubelskim, a dziś znajduje się w kościele pw. św. Wojciecha na Podwalu; cudowną XVII-wieczną rzeźbę Ukrzyżowanego Zbawiciela z kościoła Ojców Karmelitów przy ul. Świętoduskiej, która pierwotnie wisiała w kościele tychże ojców w miejscu dzisiejszego lubelskiego Ratusza; fragment neogotyckiego szafiastego ołtarza przenośnego z kościoła pobrygidkowskiego, na którego ruchomych ramionach znajdują się m.in. sceny maryjne; XX-wieczną rzeźbę Chrystusa Tryumfującego z kościoła akademickiego KUL; XVIII-wieczny obraz przedstawiający pokłon trzech mędrców z biblioteki Domu Biskupów Lubelskich; XVII-wieczną rzeźbę Chrystusa ukrzyżowanego na palmie z zakrystii bazyliki Dominikanów; XVIII-wieczny obraz Szymona Czechowicza „Madonna z Dzieciątkiem” z kościoła Metropolitalnego Seminarium Duchownego; XV-wieczny fresk z Kaplicy Trójcy Świętej na lubelskim Zamku ze sceną Zstąpienia do piekieł.

Projekt kart wpisuje się, zgodnie z intencją pomysłodawcy w przygotowania do przypadającego w 2017 roku jubileuszu siedemsetlecia Lublina i ma stanowić alternatywę dla współczesnych trendów redukujących z przestrzeni publicznej sakralny wymiar świąt: „Dawniej na kartkach odnaleźć można było sceny Narodzenia lub Zmartwychwstania – często odmalowywane przez wybitnych twórców albo chociażby tradycyjną polską szopkę i ludowe zwyczaje. Dziś królują na nich skrzaty udające św. Mikołaja, bombki, płatki śniegu, wiosną zaś zajączki, kurczaczki, bazie i żonkile – przypominające, iż zgodnie z zasadą poprawności politycznej, mamy do czynienia ze świętami sezonowymi” – stwierdza Piotr K. Kuty.

Ideę kart najtrafniej podsumował abp Stanisław Budzik: „gratuluję pomysłu oraz jego realizacji i ufam, że wystawa uświadomi nam, jak cenne i zobowiązujące dla naszej teraźniejszości i przyszłości jest dziedzictwo chrześcijańskie naszego miasta i regionu”.

 

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp