10-11-2019 - 10-11-2019
Archiwum wydarzeń

Prace Władysława Barwickiego, Aleksandra Karolego i Edwarda Rastawieckiego oraz mapa Willhelma Le Vasseur de Beauplana w zbiorach Muzeum Lubelskiego 2019

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

W związku z prowadzonymi przez Muzeum Lubelskie w Lublinie pracami mającymi na celu powstanie nowego oddziału instytucji – “Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej”, muzeum przystąpiło do realizacji zadania, którego celem jest zakup obiektów przeznaczonych do aranżacji wystawy stałej, wystaw czasowych lub do odtworzenia wyposażenia wnętrz historycznych Pałacu Lubomirskich. Dzięki wparciu finansowemu Ministerstwa i dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na zakup eksponatów do “Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej”, muzeum weszło w posiadanie zespołu prac autorstwa Władysława Barwickiego, fotografii Aleksandra Karolego a także map: Ukrainy – autorstwa Willhelma Le Vasseur de Beauplana oraz Mappografii dawnej Polski Edwarda Rastawieckiego.

 

 

Obraz przedstawiający głowę Chrystusa w koronie cierniowej. Chrystus patrzy ku górze, ma lekko rozwarte usta, w tle widać fragment krzyża.
W. Barwicki, Głowa Chrystusa, I poł. XX w., olej, płótno

 

Władysław Barwicki (1865-1933), malarz, rzeźbiarz, poeta, patriota, uczeń Klasy Rysunkowej Wojciecha Gersona; związany z lubelskim środowiskiem kulturalnym. Angażując się w życie miasta, stworzył zbiór wierszy Lublin w pieśni, który ma charakter przewodnika po zabytkach i legendach Lublina. Autor fresków w klasztorach m.in. Jezuitów i Karmelitów w Lublinie, dekoracji wnętrz znanych lubelskich obiektów, m.in. Teatru Letniego “Rusałka”, cukierni Władysława Rutkowskiego (obecnie “Lublinianka”). Tworzył głównie obrazy o tematyce religijnej, patriotycznej (m.in. zakupiony gwasz Bracia Polacy w trzech zaborach, 1914 r.), pejzaże i portrety.

Willhelm Le Vasseur de Beauplan (ok. 1600 – 1675), francuski inżynier wojskowy, markiz, pisarz i kartograf należy do jednych z pierwszych twórców szczegółowych map południowo-wschodnich ziem Rzeczypospolitej. Dzięki przywilejowi nadanemu przez króla Władysława IV, Beauplan mógł wydrukować mapę Ukrainy. W 1648 r. wydano Delineatio generalis Camporum Desertorum vulgo Ukraina: cum adjacentibus provinciis – mapę rozszerzoną o pominięte wcześniej prowincje, obejmującą województwa: kijowskie, bracławskie, czernihowskie, podolskie, wołyńskie i wschodnią część województwa ruskiego.

Edward Rastawiecki (1805-1874), kolekcjoner, badacz kultury, mecenas. Działalność kolekcjonerską rozpoczął od gromadzenia map i związanych z nimi materiałów. Zainteresowania Rastawieckiego zaowocowały wydaniem w 1846 r. Mappografii dawnej Polski, dzięki której Rastawiecki stał się członkiem Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego.

 

 

Obraz przedstawia trzech bijących się mężczyzn. Mężczyzna z lewej strony klęczy na ziemi i unosi nad głową kamień. Kamień wycelowany jest w mężczyznę leżącego na wznak na ziemi. Nad leżącym pochyla się trzeci mężczyzna, trzymając obydwie postaci za ręce w geście walki. W centrum za grupą mężczyzn stoi kobieta w obszernej szacie. Ma rozłożone ręce i spogląda w niebo. Na niebie lecą czarne ptaki, widać błyskawicę uderzającą w domy widoczne w tle. Domy zdają się płonąć.
W. Barwicki, Bracia Polacy w trzech zaborach, 1914, gwasz, papier
Portret mężczyzny w średnim wieku. Mężczyzna ubrany jest w płaszcz, na szyi nosi muszkę. Spogląda w lewą stronę, ma wąsy i zwichrzoną brodę oraz krótkie włosy.
W. Barwicki, Portret ojca, akwarela, pastel, tektura

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Realizacja zadania: Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup eksponatów do “Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej” o jednostkowej wartości inwentarzowej poniżej 10.000 zł.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp