24-11-2017 - 24-11-2017
Archiwum wydarzeń

Prawo autorskie i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 24.11.2017

Spotkanie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów,

Zamek Lubelski, 24 listopada 2017.

 

16 czerwca 2016 roku weszła w życie Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Wśród podmiotów zobowiązanych ustawą do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania po raz pierwszy znalazły się muzea państwowe i samorządowe. Z chwilą wejścia w życie przepisów o ponownym wykorzystywaniu ISP, do Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zaczęły napływać uwagi, problemy i wątpliwości zgłaszane przez muzealników.

W odpowiedzi NIMOZ postanowił wspólnie z wybranymi muzeami w różnych częściach kraju zorganizować szereg spotkań poświęconych tematyce re-use. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli lubelskiego i podkarpackiego środowiska muzealniczego, na kolejne spotkanie poświęcone zagadnieniom prawa autorskiego i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Spotkanie odbędzie się w sali kinowej Muzeum Lubelskiego w Lublinie, ulica Zamkowa 9, w dniu 24 listopada 2017 roku w godzinach 10:00 – 15:00.

Limit miejsc: 50

 

Logotyp NIMOZ

 

Informacje o zapisach oraz szczegółowy program spotkania

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp