26 kwietnia 2021
Archiwum wydarzeń

Program Niepodległa

Program obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Rok 2018 rokiem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości

 

Logo programu Niepodległa

Koordynacją programu obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz nadzorem nad częścią programów dotacyjnych włączających Polaków w świętowanie zajmuje się Biuro Programu „Niepodległa”.

– Proces odzyskiwania niepodległości obejmował różne doświadczenia regionów Polski oraz przywódców wywodzących się z wielu tradycji ideowych. Spajało ich wspólne pragnienie odzyskania niepodległego państwa polskiego. Dziś zasługują oni na należyte upamiętnienie, a ich dzieło i wysiłek pozostają inspiracją dla następnych pokoleń.” ‑ podkreśla minister Jarosław Sellin. – “Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku było jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej historii i dziś powinno być dla nas okazją do radości i celebrowania wspólnoty. Chcemy zaproponować Polakom uczestniczenie w ciekawych przedsięwzięciach kulturalnych, umożliwić stworzenie własnych form uświetniania rocznicy i promocję polskiej państwowości na całym świecie.”

W 2017 roku 339 podmiotów zrealizowało przeszło 1000 projektów krajowych i zagranicznych włączających się w Program „Niepodległa”. Instytut Adama Mickiewicza zorganizował 31 wydarzeń kulturalnych poza granicami Polski w ramach działań promujących polską kulturę w kontekście stulecia odzyskania niepodległości. Łącznie z instytucjami, które korzystały z logo Programu „Niepodległa” w 2017 roku zrealizowano ponad 1000 wydarzeń promujących jubileusz, a w działania zaangażowanych było blisko 340 instytucji w kraju i na świecie.

Rok 2018 stanowi kulminację projektów realizowanych w ramach wspólnego świętowania stulecia odzyskania niepodległości. Na szczeblu lokalnym i regionalnym Biuro Programu „Niepodległa” zrealizuje dwa programy dotacyjne „Niepodległa” oraz „Koalicje dla Niepodległej”. Łącznie na dotacje dla NGO i samorządowych instytucji kultury przewidziano w 2018 roku 13 milionów złotych. 26 lutego Biuro Programu „Niepodległa” uruchomiło nabór na dofinansowanie wydarzeń w roku 2018. W trwającym naborze rozdysponowane zostanie 6 mln zł, a maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść 150 tys. zł. W ramach działań zagranicznych Programu, Instytut Adama Mickiewicza planuje ponad 200 projektów kulturalnych realizowanych we współpracy z tak znakomitymi instytucjami międzynarodowymi jak Centrum Pompidou w Paryżu, ZKM w Karlsruhe, Elbfilharmonie w Hamburgu czy Festiwal Bridging Europe w Budapeszcie. W programie dotacyjnym na rok 2018 dofinansowano 74 projekty. W ramach programu IAM zaprezentuje najważniejsze zjawiska w polskiej sztuce ostatniego stulecia. Prezentowane projekty ukażą fenomeny kulturowe, które, mimo upływu czasu, nie straciły na swojej aktualności i mogą nadal inspirować odbiorców na całym świecie.

Projekty niefinansowane w ramach Programu mogą ubiegać się o uzyskanie zgody na posługiwanie się identyfikacją wizualną Programu. Dotychczas uzyskało ją ponad 330 instytucji, a także zbiorczo Sejm, Senat oraz wiele placówek dyplomatycznych RP na całym świecie.

Oficjalna strona internetowa obchodów: www.niepodlegla.gov.pl

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp