13-06-2017 - 13-06-2017
Archiwum wydarzeń

Święty Antoni. Patron Lublina 13.06.2017

Sesja naukowa.

Trybunał Koronny w Lublinie, 13 czerwca 2017.

 

Postać Świętego Antoniego od wieków strzeże miasta, wysłuchuje próśb zanoszonych przez jego mieszkańców, patronuje różnym przedsięwzięciom podejmowanym w mieście, kieruje sercem i umysłem Radnych Miasta Lublina. Święty Antoni jest patronem zwyczajowym,usankcjonowanym jedynie tradycją. Organizatorom Sesji przyświeca szczytny cel, chcą nie tylko przybliżyć sylwetkę Patrona Miasta, uświadomić wyjątkowość i wielkość Świętego, ale przede wszystkim zainicjować podjęcie działań zmierzających do nadania mocy prawnej wielowiekowej tradycji.

W ramach obchodów Wielkiego Jubileuszu 700 lat lokacji Lublina Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS wspólnie z Muzeum Lubelskim, Polskim Towarzystwem Ludoznawczym oraz Wydziałem Humanistycznym UMCS podjął się zorganizowania uroczystego seminarium poświęconego Patronowi miasta. Sesja Naukowa pt. „Święty Antoni. Patron Lublina” odbędzie się we wtorek 13 czerwca 2017 roku w  Trybunale Koronnym w Lublinie. Do obrad zostali zaproszeni przedstawiciele środowisk naukowych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie) jak i religijnych miasta (Klasztor OO. Bernardynów w Lublinie, Parafia rzymsko-katolicka p.w. Nawrócenia Świętego Pawła w Lublinie).

 

Plakat z programem sesji 13.06.2017

 

Sesja została objęta Honorowym Patronatem przez Prezydenta Miasta Lublina dra Krzysztofa Żuka oraz Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego. Wydarzenie zostało przygotowane przy wsparciu Miasta Lublin w ramach obchodów Jubileuszu 700-lecia lokacji miasta

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp