15-06-2018 - 17-06-2018
Archiwum wydarzeń

Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina 15-17.06.2018

Lublin, 15-17 czerwca 2018.

 

Lublin od początków swego istnienia był miastem wielu narodowości, religii i kultur, czego wyrazem jest bogate dziedzictwo materialne i duchowe. Jednym z istotnych komponentów wielokulturowości Lublina jest jego dziedzictwo wschodniosłowiańskie, stanowiące pomost kulturowy pomiędzy Wschodem i Zachodem Europy. W roku 2018 przypadają dwie ważne rocznice: 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, a także 600-lecie powstania unikalnych wschodniochrześcijańskich fresków w kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim. Tegoroczna edycja festiwalu prezentować będzie wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina w kontekście tych ważnych wydarzeń.

 

Plakat festiwalu Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina

 

Dzień I – SŁOWO

Konferencja popularno-naukowa: Autokefaliczne prawosławie w odrodzonej II Rzeczpospolitej
Zamek Lubelski, Galeria Malarstwa Polskiego XVII-XIX wieku, 15 czerwca 2018, godz. 16.00-20.00.

Odrodzone państwo polskie wobec Cerkwi Prawosławnej w latach 1918-1925 – prof. dr hab. Stefan Dudra (Uniwersytet Zielonogórski)

Sylwetka generała brygady Wojska Polskiego arcybiskupa Sawy (Sowietowa) – duszpasterza i żołnierza – dr hab. Jerzy Grzybowski (Uniwersytet Warszawski)

Autokefalia Kościoła Prawosławnego w Polsce – ks. dr Anatol Szymaniuk (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

Prawosławni i losy emigracji polskiej po II wojnie światowej – dr Jan Sęk (Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie)

Koncert śpiewu cerkiewnego
Koncert pieśni prawosławnych w wykonaniu Chóru OKTOICH przy Cerkwi Prawosławnej pw. św. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu oraz Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego Garnizonu Wrocław pod dyrekcją ks. Grzegorza Cebulskiego w Kaplicy Trójcy Świętej.

Dzień II – OBRAZ

Freski w kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim jako inspiracja w praktyce ikonograficznej
16 czerwca 2018 roku, godz. 10.00 – 17.00.

Wykłady ikonograficzne:
10.00 – 11.30 – Ikonografia Bogurodzicy, ks. prof. Jerzy Tofiluk, rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Wykład odbędzie się w Centrum Diecezjalnym przy ul. Ruskiej 15 w Lublinie.
12.00 – 13.30 – Ikonograficzny kanon świątyni bizantyńskiej i jego konkretyzacja w kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim, dr Andrzej Frejlich, Muzeum Lubelskie w Lubelskie. Zajęcia odbędą w kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim.

Warsztaty ikonograficzne:
14.00 – 17.00 – Sztuka pisania ikon – warsztaty dobrych praktyk w pisaniu ikon, Rafał Wojewódzki i Anna Piasecka z Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim, najstarszej i najbardziej renomowanej tego typu szkoły w Polsce. Zajęcia odbędą się w Centrum Diecezjalnym przy ul. Ruskiej 15 w Lublinie.

Dzień III – ŚPIEW

Wyśpiewać chwałę Bogu w hymnach prawosławnych i pieśniach patriotycznych
17 czerwca 2018, godz.  9.00-20.00.

Boska Liturgia
Boską Liturgię Pontyfikalną w Cerkwi Katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie będą celebrować JE abp Abel, ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej oraz JE abp Jerzego, ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej i ordynariusz Wojska Polskiego. Po zakończeniu Boskiej Liturgii nastąpi odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci generała brygady Wojska Polskiego arcybiskupa Sawy (Sowietowa) – biskupa lubelskiego w latach 1932-1937.

Koncert galowy
Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, godz. 18.00.

Wykład wprowadzający wygłosi prof. dr hab. Sławomir Żurek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Na koncercie galowym wystąpią czterej wykonawcy:

Chór Cerkwi Katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie
Męski Chór Wojskowy „Stratos” pod dyrekcją ks. mgr kpt. Łukasza Goduna
Chór „Chołmszczyna” Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej.

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp