26-02-2020 - 26-02-2020
Archiwum wydarzeń

Wykład: Architektura Lwowa w okresie 20-lecia międzywojennego 26.02.2020

Wykład dr Lidii Kwiatkowskiej-Frejlich z serii: “Tradycja i Kultura Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej”, Pałac Lubomirskich w Lublinie, 26 lutego 2020, godz. 18.00.

 

Muzeum Lubelskie w Lublinie zaprasza na kolejny wykład z cyklu spotkań prezentujących historię, kulturę i tradycję Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej:

 

Grafika promująca wykład o treści: Architektura Lwowa w okresie 20-lecia międzywojennego, dr Lidia Kwiatkowska-Frejlich, 26 lutego 2020 roku, godz. 18.00, Pałac Lubomirskich w Lublinie, na dole logo Muzeum

 

dr Lidia Kwiatkowska-Frejlich – związana z Instytutem Nauk o Kulturze UMCS, tytuł magistra historii sztuki uzyskała na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podstawie pracy “Obraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w kościele parafialnym w Tarłowie. Analiza ikonograficzna”, pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Chrzanowskiego, tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała na podstawie pracy “Odbicie sporów teologicznych z braćmi polskimi w ikonografii małopolskiej sztuki kontrreformacyjnej” również pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Chrzanowskiego. Autorka książek “Sztuka w służbie kontrreformacji”, “Imputacja kulturowa w polskiej historiografii sztuki 1795-1863. Na przykładzie wypowiedzi o nagrobkach”, “Funkcje potrydenckiej sztuki kościelnej. Nowożytny wystrój kościoła brygidek w Lublinie” oraz wielu artykułów naukowych.

Wykładowi towarzyszył będzie koncert Magdaleny Jemioły (sopran), przy akompaniamencie Agnieszki Miedzwieckiej (harfa). W repertuarze wybór psalmów Mikołaja Gomółki.
Psalmy przełożone na język polski przez Jana Kochanowskiego, opatrzone muzyką Mikołaja Gomółki, wydane drukiem jeszcze za życia autora, to jedyne zachowane do dzisiaj pewne dzieło najwybitniejszego kompozytora polskiego renesansu.

Zapraszamy!

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp