31-03-2016 - 01-04-2016
Archiwum wydarzeń

XXXII Konferencja Archeologiczna 31.03-1.04.2016

ZAMEK LUBELSKI

31.03–1.04.2016 r.

 

 

31 marca i 1 kwietnia 2016 roku Muzeum Lubelskie w Lublinie oraz Instytut Archeologii UMCS zapraszają na XXXII Konferencję „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2015″
Od sześciu lat każdej wiosny zamek lubelski staje się miejscem spotkania archeologów reprezentujących ośrodki uniwersyteckie, konserwatorskie, muzea i pracownie badawcze z kraju i zagranicy. W ciągu dwóch dni obrad specjaliści będą prezentować rezultaty badań wykopaliskowych i projektów badawczych odnoszących się do czasów od epoki kamienia po okres pierwszej wojny światowej. Wyniki swoich prac przedstawią również antropolodzy, archeozoolodzy, konserwatorzy zabytków czy geomorfolodzy, gdyż źródła archeologiczne są obecnie niemal zawsze opracowywane w sposób interdyscyplinarny.
W programie tej największej we wschodniej Polsce konferencji zaplanowano ponad 80 referatów i posterów, które zaprezentowane zostaną przez naukowców z Polski, Rosji, Białorusi i Ukrainy. Organizatorzy spodziewają się około 150 uczestników.

 

 

Program konferencji