01-01-2016 - 31-12-2016
Archiwum wydarzeń

110 lat Muzeum Lubelskiego 2016

Rok 2016 rokiem jubileuszowym Muzeum Lubelskiego w Lublinie

 

Muzeum Lubelskie założone w 1906 r. to jedno z największych muzeów na wschodzie Polski. W ciągu 110 lat istnienia zgromadziło najbogatsze i najcenniejsze w regionie zbiory należące do narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturowego. Obejmują wiele dziedzin – od archeologii aż po sztukę współczesną. Eksponowane są na wystawach stałych na Zamku Lubelskim oraz w oddziałach miejscowych i zamiejscowych.

 

 

Główną siedzibą Muzeum jest Zamek Lubelski, w którym w 1569 r. odbyło się zaprzysiężenie i podpisanie aktu unii lubelskiej. Fakt ten upamiętnia eksponowany obecnie na Zamku obraz Jana Matejki „Unia lubelska”. Zabudowa lubelskiego wzgórza zamkowego jest wyjątkowo cennym zespołem zabytków zaliczanym do europejskiego dziedzictwa kulturowego. Wraz z historyczną zabudową Starego Miasta uznana została przez Prezydenta RP za Pomnik Historii. Na wzgórzu zachowały się dwa obiekty średniowiecznej murowanej zabudowy: wieża obronno-mieszkalna (donżon) oraz Kaplica Trójcy Świętej. Donżon pochodzi z 1. połowy XIII wieku i jest jedynym w Lublinie zabytkiem sztuki romańskiej oraz jedną z najstarszych budowli na Lubelszczyźnie. Z tarasu widokowego na jego szczycie, który jest najstarszym punktem widokowym Lublina podziwiać można panoramę miasta. Gotycka Kaplica Trójcy Świętej, jeden z najcenniejszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce i w Europie, została wzniesiona wraz z zamkiem w stylu gotyckim w XIV wieku za panowania Kazimierza Wielkiego i pełniła funkcję kaplicy królewskiej. W latach 1416–1418 z inicjatywy Władysława Jagiełły jej wnętrze zostało w całości pokryte polichromią bizantyńsko-ruską. To spotkanie i koegzystencja dwóch wielkich kultur europejskiego średniowiecza – Zachodu i Wschodu – stanowi o unikatowości kaplicy w skali światowej. W 2011 roku w plebiscycie magazynu „National Geographic Traveler” zdobyła tytuł jednego z siedmiu nowych cudów Polski. W 2015 roku uhonorowana została Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.

Muzeum Lubelskie ma pod swoją opieką blisko 170 tysięcy eksponatów. Kolekcja obejmuje zbiory z zakresu archeologii, historii, sztuki, literatury, etnografii, geografii oraz militaria, numizmaty i judaika.

W związku z jubileuszem 110-lecia Muzeum Lubelskie bierze udział w wielu przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym i naukowym. W działalności edukacyjnej główny nacisk będzie położony na pracę z dziećmi i młodzieżą z województwa lubelskiego. W pracy tej wykorzystywane będą najnowsze osiągnięcia pedagogiki muzealnej. Istotną część działań edukacyjnych zajmuje też cieszący się ogromnym zainteresowaniem Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Na niezwykle ważny dla Muzeum Lubelskiego rok jubileuszowy zaplanowane są realizacje ponad 30 wystaw oraz wydarzeń artystycznych i naukowych.

Najważniejsze wystawy to:

1. Zdzisław Beksiński. Malarstwo. Fotografia.

2. Sławomir Marzec. Moje wszystko.

3. SACRUM – PROFANUM. Zbigniew Woźniak. Obrazy.

4. Lublin-Warszawa-Nancy Parantele.

5. Pankiewicz i po… Uwalnianie koloru

 


WYSTAWY CZASOWE W MUZEUM LUBELSKIM W 2016 ROKU

 

ZAMEK LUBELSKI

 • Zdzisław Beksiński. Wystawa monograficzna, prace z kolekcji Muzeum Historycznego w Sanoku, luty – kwiecień.
 • Obrzędy doroczne – Wielkanoc.
 • Tajne nauczanie Polek w KL Ravensbrück – dziedziniec.
 • Sławomir Marzec, Moje wszystko. Retrospektywna wystawa obrazów wybranych z cykli malarskich artysty powstałych w latach 1990-2014.
 • Zbigniew Woźniak. SACRUM – PROFANUM. Wystawa prac lubelskiego artysty, pracownika Wydziału Artystycznego UMCS.
 • Mord na Zamku Lubelskim 22 lipca 1944 roku – 72 rocznica.
 • Tradycje religijno-muzyczne Indian boliwijskich. Wystawa we współpracy z Muzeum Misyjno-Etnograficznym Księży Werbistów w Pieniężnie.
 • Pankiewicz i po… Uwalnianie koloru – wystawa jubileuszowa w 110. rocznicę powstania Muzeum Lubelskiego oraz 150. rocznicę urodzin Józefa Pankiewicza.
 • Orient w polskim malarstwie i literaturze XIX wieku – wystawa w ramach Europejskiego Festiwalu Smaku.
 • Obrzędy doroczne – Boże Narodzenie.

 

ODDZIAŁY

Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza

 • Wystawa pokonkursowa XV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Józefa Czechowicza, we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury „Pod Akacją”; 15 marca – 15 kwietnia.
 • Anna Kamieńska 1920-1986. Wystawa przybliżająca życie i dorobek literacki Anny Kamieńskiej, znanej poetki, tłumaczki, eseistki, związanej z Lublinem i Lubelszczyzną.
 • Aneks do wystawy prac Z. Beksińskiego: Fotografie Lublina i okolic z lat 30-tych XX wieku jako uzupełnienie wystawy prac plastycznych Zdzisława Beksińskiego.

Muzeum Dworek Wincentego Pola

 • Biennale Ekslibrisu Lubelskiego. Prezentacja twórczości lubelskich grafików.
 • Mohort, prezentacja największego z poematów W. Pola.
 • Krystyna Rudzka-Przychoda – Malarstwo: Lucjan Gazda – Minerały.
 • Andrzej Jedliczka, , Mój świat –Metaloplastyka.

Muzeum Historii Miasta Lublina

 • Kazimierz Wiszniewski (1894 – 1960), wystawa jubileuszowa w 110. rocznicę powstania Muzeum Lubelskiego, poświęcona twórczości lubelskiego grafika i malarza.
 • Uczniowie z lubelskiego gimnazjum im. Vetterów w walce o niepodległość i granice państwa polskiego w latach 1915-1918. Prezentowane materiały dotyczą wydarzeń z czasów I wojny światowej na Lubelszczyźnie oraz wojny polsko-bolszewickiej.
 • Reklama wizualna lubelskich firm i przedsiębiorstw. Między sztuką a komercją.

Muzeum Bolesława Prusa

 • Wystawa o Feliksie Araszkiewiczu w 50 rocznicę śmierci,
 • 55 – lecie Muzeum Bolesława Prusa

Muzeum Regionalne w Kraśniku

 • Twórcy powiatu kraśnickiego – kolejna wystawa cykliczna twórców ludowych i artystów-plastyków z regionu kraśnickiego.

 

HISTORIA MUZEUM LUBELSKIEGO [Dokument programu Microsoft Word 97–2003 (28,5 KB)]

 

Partner obchodów

Herb Lublina i logotyp MPK Lublin

 

Jubileusz 110-lecia Muzeum Lubelskiego

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp