13-11-2015 - 14-11-2015
Archiwum wydarzeń

20 Wschodni Salon Sztuki 13-14.11.2015

IV Międzynarodowa konferencja: „Sztuka wobec aktualności” Zamek Lubelski

13-14 listopada 2015 roku

 

Zasadniczymi problemem rozważań konferencyjnych będzie aktualność w działaniach twórczych. Z założenia konferencja ma mieć charakter międzydyscyplinarny. W związku z tym zapraszamy do udziału w niej nie tylko artystów, ale również krytyków i historyków sztuki, filozofów, kulturoznawców, socjologów kultury, a także reprezentantów innych dyscyplin humanistycznych. Przedmiotem refleksji staną się bowiem szeroko rozumiane aktualność sztuki współczesnej oraz związki między sztuką, estetyką, etyka i socjologią. W trakcie konferencji naszym zamiarem jest poszukiwanie odpowiedzi na szereg nurtujących pytań m.in.:


• Co znaczy aktualność sztuki? Jej zaangażowanie w nasze „teraz”, czy przeciwnie – idiomatyczna inność sztuki, ciągle na nowo odnajdywana
• Czy sztuka wyzwalając się od swoich tradycyjnych wyznaczników (artystycznych, estetycznych, symbolicznych etc.) nie staje się zakładnikiem aktualności, czy wręcz jej pochodną?
• Czy dziś sztuka jest aktualna, bo jest… aktualna?
• Kto decyduje, co dziś jest aktualne?
• Czyją aktualność sztuka realizuje?
• Jak konstruowana jest obecnie nasza aktualność?
• Czy istnieje tylko jedna jej „właściwa” postać, czy też każdy ma prawo do własnej aktualności?

 

Program konferencji [Dokument PDF (222 KB)]

Wernisaż wystawy 13 listopada Galeria WBP im.H. Łopacińskiego, godz.18.oo, ul. Narutowicza 4.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp