21-04-2018 - 08-07-2018
Archiwum wydarzeń

Czas na Niepodległą. Wydarzenia towarzyszące wystawie 21.04-8.07.2018

Zamek Lubelski, 21 kwietnia – 8 lipca 2018.

 

Plakat Czas na Niepodległą

Wystawa Czas na Niepodległą, organizowana w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości prezentuje malarstwo oraz grafikę obrazujące długą i ofiarną drogę Polaków do wolności od momentu jej utraty w 1794 roku. Wystawie towarzyszy rozbudowany program edukacyjny poświęcony szeroko rozumianemu tematowi polskości i patriotyzmowi w różnych sferach: plastyce, historii i literaturze.

Program wydarzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

Oprowadzania kuratorskie:
w soboty i niedziele, dwa razy dziennie o godz. 10.00 i 12.00 (pierwsze oprowadzanie już 5 maja).

Warsztaty:

Kto Ty jesteś – Polak mały…
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6-12 lat, 26 maja (sobota), godz. 11.00.
Zajęcia w formie warsztatów dla najmłodszych. Na podstawie przygotowanej karty pracy powiemy, co małemu patriocie wypada wiedzieć o polskich symbolach narodowych, takich jak: godło, flaga i hymn. Po obejrzeniu wystawy uczestnicy zajęć spróbują stworzyć znak plastyczny – emblemat małego patrioty.

Mały medalier – warsztaty medalierskie. Czyli co to takiego ten medal?
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6-12 lat, 16 czerwca (sobota), 23 czerwca (sobota), 24 czerwca (niedziela), godz. 11.00.
Warsztaty medalierskie mają na celu zaciekawienie oraz zapoznanie młodych odbiorców kultury z dziedziną sztuki, jaką jest medalierstwo. Będą to zajęcia aktywizujące uczestników do samodzielnego zaprojektowania oraz wykonania medali w różnych technik plastycznych, dostosowanych do wieku uczestników. Zajęcia przyjmą formę m. in. warsztatu ceramicznego, podczas którego uczestnicy samodzielnie zaprojektują, a następnie wykonają w glinie własne medale (dotyczy dzieci starszych w wieku 9–12 lat).
Uwaga: wypalone medale będą dostępne do odbioru w sklepiku muzealnym po wcześniejszej informacji ze strony organizatora.
Prowadzący: Łukasz Wiącek, Dział Sztuki i Kultury Wizualnej Muzeum Lubelskiego, Tomasz Markiewicz, Sekcja Numizmatów Muzeum Lubelskiego.

Spotkania:

LUBLIN – STOLICA WOLNOŚCI: Lublin 1918
12 maja (sobota), 9 czerwca (sobota), godz. 14.00.
Historia przejęcia i tworzenia się władzy w Lublinie w 1918 roku. Przedstawione zostaną działania Polskiej Organizacji Wojskowej oraz Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej.
Prowadzący: Magdalena Piwowarska, Muzeum Historii Miasta Lublina.

LUBLIN – STOLICA WOLNOŚCI: Lubelscy przyjaciele Komendanta
20 maja (niedziela), godz. 12.00.
Opowieść o lubelskich rodzinach związanych z Józefem Piłsudskim
Prowadzący: Małgorzata Surmacz, Muzeum Historii Miasta Lublina, Aleksandra Sztal, Grzegorz Sztal, Prywatne Muzeum Historyczne „Znaki Czasu”.

ZAPOMNIANI BOHATEROWIE: Uczniowie szkół lubelskich w walkach o niepodległość
10 czerwca (niedziela), godz. 11.00
Opowieść o udziale wychowanków dawnych gimnazjów lubelskich w walkach w okresie I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej połączona z koncertem piosenek legionowych. Żołnierskie losy uczniów z Gimnazjum im. Stefana Batorego (Szkoły Lubelskiej), Szkoły Handlowej im. Vetterów, Gimnazjum Staszica oraz Szkoły Zamoyskiego.
Prowadzący: Małgorzata Surmacz, Muzeum Historii Miasta Lublina, Grzegorz Sztal, Prywatne Muzeum Historyczne „Znaki Czasu”, chór Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody im. 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich, muzyka: Marian Pędzisz.

Do udziału w wydarzeniach upoważnia bilet wstępu na wystawę (dla dzieci poniżej 7 roku życia wstęp jest bezpłatny).
Na wszystkie zajęcia obowiązuje telefoniczna rezerwacja pod nr tel.: (81) 537 96 82 lub (81) 537 96 62.

ZAPOMNIANI BOHATEROWIE: Uczniowie szkół lubelskich w walkach o niepodległość
17 czerwca (niedziela), godz. 11.00
Opowieść o udziale wychowanków dawnych gimnazjów lubelskich w walkach w okresie I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej połączona z koncertem piosenek legionowych. Żołnierskie losy uczniów z Gimnazjum im. Stefana Batorego (Szkoły Lubelskiej), Szkoły Handlowej im. Vetterów, Gimnazjum Staszica oraz Szkoły Zamoyskiego.
Prowadzący: Małgorzata Surmacz, Muzeum Historii Miasta Lublina, Grzegorz Sztal, Prywatne Muzeum Historyczne „Znaki Czasu”.

Do udziału w wydarzeniach upoważnia bilet wstępu na wystawę (dla dzieci poniżej 7 roku życia wstęp jest bezpłatny).
Na wszystkie zajęcia obowiązuje telefoniczna rezerwacja pod nr tel.: (81) 537 96 82 lub (81) 537 96 62.

Program wydarzeń dla grup zorganizowanych:

Oprowadzania po wystawie:
codziennie, od poniedziałku do piątku o godz. 10.00 (klasy 0–3) oraz o godz. 12.00 i 13.00 (klasy 4–8, uczniowie gimnazjów, liceów).

Warsztaty:

UTRACONA – ODZYSKANA – NIEPODLEGŁA: Historia ożywiona – jak wyglądał żołnierz polski walczący o niepodległość ojczyzny w latach 1914–1918
Warsztaty dla młodzieży (grupa wiekowa 12–18 lat), wtorki (8 maja, 22 maja, 5 czerwca, 19 czerwca, 2 lipca, godz. 11.00.
Uwaga! Zmiana terminu zajęć: warsztaty planowane w dniu 3 lipca odbędą się 2 lipca o godz. 11.00.
Przedstawienie umundurowania i wyposażenia żołnierza polskiego walczącego podczas I wojny światowej. Ukazanie walk żołnierza polskiego w armiach zaborczych na terenie Lubelszczyzny.
Prowadzący: Piotr Krukowski, Sekcja Militariów Muzeum Lubelskiego.

MALOWANE DZIEJE – HISTORIA W ZWIERCIADLE SZTUKI: Historia Polski w obrazach
Warsztaty plastyczne dla dzieci (7–10 lat), środy (25 kwietnia, 9 maja, 23 maja, 20 czerwca, 27 czerwca, 4 lipca), godz. 11.00.
Opowieść o bohaterach, wydarzeniach z historii Polski, zwrócenie uwagi na symbole narodowe i przestawienia alegoryczne. Uczestnicy wykonują rysunek przedstawiający Polskę.
Prowadzący: Bożena Kasperowicz, Dział Sztuki i Kultury Wizualnej Muzeum Lubelskiego, Anna Syta, Muzeum Historii Miasta Lublina.

MALOWANE DZIEJE – HISTORIA W ZWIERCIADLE SZTUKI: Portrety bohaterów
Warsztaty dla młodzieży (11-18 lat), środy (16 maja, 30 maja, 6 czerwca, 13 czerwca), godz. 11.00.
Analiza wybranych obrazów z wystawy – typów portretów. Omówienie portretów: indywidualnych, zbiorowych, konnych, reprezentacyjnych, bohaterów anonimowych, portretów legionowych. Uczestnicy wykonują projekt pocztówki z wizerunkiem bohatera, emblematu, symbolu, hasła lub cytatu w technice kolażu i rysunku.
Prowadzący: Anna Syta, Muzeum Historii Miasta Lublina.

LUBLIN – STOLICA WOLNOŚCI: Lubelscy przyjaciele Komendanta
Wykład dla młodzieży, dorosłych, seniorów, 10 maja (czwartek), godz. 11.00.
Opowieść o lubelskich rodzinach związanych z Józefem Piłsudskim
Prowadzący: Małgorzata Surmacz, Muzeum Historii Miasta Lublina, Aleksandra Sztal, Grzegorz Sztal, Prywatne Muzeum Historyczne „Znaki Czasu”.

LUBLIN – STOLICA WOLNOŚCI: Józef Piłsudski w Lublinie
Wykład dla młodzieży, dorosłych, seniorów, czwartki (17 maja, 14 czerwca), godz. 11.00.
Opowieści o wizytach J. Piłsudskiego w naszym mieście, począwszy od 1915 roku po lata 20. XX wieku. Na dawnych fotografiach zobaczymy Lublin w okresie I wojny światowej i w czasie, kiedy rodziła się Polska niepodległa.
Prowadzący: Jolanta Polańska, Dzieł Edukacji Muzeum Lubelskiego.

ZAPOMNIANI BOHATEROWIE: Uczniowie szkół lubelskich w walkach o niepodległość
Wykład połączony z koncertem piosenek legionowych dla młodzieży, 7 czerwca (czwartek), godz. 11.00.
Opowieść o udziale wychowanków dawnych gimnazjów lubelskich w walkach w okresie I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. Żołnierskie losy uczniów z Gimnazjum im. Stefana Batorego (Szkoły Lubelskiej), Szkoły Handlowej im. Vetterów, Gimnazjum Staszica oraz Szkoły Zamoyskiego.
Prowadzący: Małgorzata Surmacz, Muzeum Historii Miasta Lublina, Grzegorz Sztal, Prywatne Muzeum Historyczne „Znaki Czasu”, chór Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody im. 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich, muzyka: Marian Pędzisz.

UTRACONA – ODZYSKANA – NIEPODLEGŁA: Tradycje polskich powstań narodowych w medalierstwie
Oprowadzanie po wystawie dla młodzieży, dorosłych, seniorów, piątki (27 kwietnia, 18 maja, 8 czerwca, 22 czerwca), godz. 11:00.
Oprowadzanie po wystawie z zaakcentowaniem roli sztuki medalierskiej w podtrzymywaniu patriotyzmu w czasach zaborów. Opowieść o powstaniach narodowych 1794, 1831 i 1864 roku utrwalonych na medalach, medalionach i plakietach.
Prowadzący: Tomasz Markiewicz, Sekcja Numizmatów Muzeum Lubelskiego.

Opłaty: jednorazowa opłata od grupy w wyskości 55 zł oraz bilet wstępu na wystawę od każdego z uczestników.
Na wszystkie zajęcia obowiązuje telefoniczna rezerwacja pod nr tel.: (81) 537 96 82 lub (81) 537 96 62.

 

Czas na Niepodległą. Warsztaty

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp