Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

ALEKSANDER FREDRO & WINCENTY POL IN MEMORIAMmore 

We cordially invite you to the event ALEKSANDER FREDRO & WINCENTY POL IN MEMORIAM, which will take place on December 1, 2023 (Friday) at 5.00 p.m. in the Museum of the Easter Lands of the Former Republic of Poland (Lublin, pl. Litewski 3), on ...

Warsztaty kuchni żydowskiejmore 

Ziemie wschodnie dawnej Rzeczypospolitej były wielokulturowym „tyglem”, w którym mieszały się różne narodowości, języki, religie i obyczaje. Jednym z elementów, który w szczególny sposób stał się odbiciem tego przenikania była kuchnia. Chcąc przyb...

Pożar Lublina – 304 rocznica ocalenia miasta od wielkiego pożaru – 2 czerwca 2023 r.more 

  “…Działo się to 304 lata temu 2 czerwca 1719 r. Tego dnia zajęły się budynki na Podzamczu, na terenie miasta żydowskiego. Jako, że zabudowanie w tamtej części miasta w dużej mierze były drewniane, ogień szybko zaczął się rozprzestrze...

Education Seminar about the Eastern Lands of the Former Commonwealth (27-30.07.2023)more 

Museum of the Eastern Territories of the Old Polish Republic branch of the National Museum in Lublininvites you to participate inthe Education Seminar about the Eastern Lands of the Former CommonwealthLublin-Lubaczówas part of the Borderland Herit...
Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp