10-07-2014 - 10-07-2014
Archiwum wydarzeń

“Faraon” – opus magnum 10.07.2014

Spotkanie z prof. dr. hab. Andrzejem Niwińskim 10 lipca 2014 r. w Oddziale Literackim im. Józefa Czechowicza

 

Zapraszamy na spotkanie

z prof. dr. hab. Andrzejem Niwińskim – egiptologiem,

redaktorem wydania “Faraona” Bolesława Prusa z ilustracjami artysty malarza Edwarda Okunia

oraz

wykład “Faraon” Bolesława Prusa – opus magnum.

Najnowsze badania i analityczno-krytyczna edycja powieści Prusa.

10 lipca 2014 r. godz. 18.00

Oddział Literacki im. Józefa Czechowicza w Lublinie, ul. Złota 3


Spotkanie będzie także promocją pierwszego krytycznego wydania jednego z największych dzieł Bolesława Prusa – „Faraona”.

Pomimo licznych wydań powieść nie doczekała się godnego opracowania, które uwypukliłoby jej rzeczywiste treści na tle niby-egipskiej dekoracji. „Faraon” jest genialnym literackim studium mechanizmów władzy naszkicowanym na tle dyskusji – aktualnej w czasach, gdy powstawał – o patriotycznych postawach romantycznego zrywu i strukturalnej „pracy u podstaw”, ukrytej w staroegipskich dekoracjach przed ingerencją cenzury. Owe dekoracje są utkane z wieloźródłowych wątków, na kanwie powszechnych w czasach Prusa wyobrażeń o starożytnym Egipcie, tak misternie, że czynią wrażenie powieści historycznej.

Niniejsze wydanie jest wyjątkowe także pod względem estetycznym. Ogromna większość edycji „Faraona” była pozbawiona ilustracji. Tymczasem już w 1913 roku Wydawnictwo Gebethner i Wolff, przygotowując bibliofilskie wydanie „Faraona”, wysłało do Egiptu znanego polskiego malarza Edwarda Okunia by przygotował ilustracje. Malarz wykonał 20 barwnych, pięknych obrazów, które nigdy nie zostały wykorzystane. Dziś większość z nich znajduje się w Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie, pozostałe w rękach prywatnych. Udało się uzyskać zgodę wszystkich właścicieli, by wykorzystać obrazy Okunia jako ilustracje do planowanego wydania „Faraona”. Tym samym edycja ma także istotne znaczenie dla historii sztuki i kultury polskiej. Wprowadza po raz pierwszy do świadomości publicznej nieznane wcześniej dzieła polskiego malarza.

Poza komentarzem samego tekstu powieści wydanie „Faraona” zawiera sześć esejów poświęconych zarówno „egipskiemu” dziełu Bolesława Prusa, jak i „egipskiej” twórczości Edwarda Okunia, autorstwa m. in. prof. Andrzeja Niwińskiego, egiptologa z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Małgorzaty Biernackiej z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, specjalistki w dziedzinie twórczości E. Okunia oraz dr. Leszka Linkowa z Przygotowane przez Wydawnictwo „Pro-Egipt” wydanie ma charakter bibliofilski, o ograniczonym nakładzie 500 numerowanych egzemplarzy.
Niewielka ilość będzie możliwa do nabycia podczas czwartkowej promocji.

 

Ilustracja przedstawiająca dekoracyjnie ukazanego niebieskiego węża
Edward Okuń
Plan Egiptu (ilustracja do Faraona), 1914
Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp