26-02-2014 - 26-02-2014
Archiwum wydarzeń

JUBILEUSZOWY WIECZÓR Z SZABLĄ oraz promocja najnowszej książki Bohdana Królikowskiego “Wycięte drzewo. Opowieści zebrane”. 26.02.2014

Muzeum Lubelskie w Lublinie

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawski

Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy Oddział Lubelski

zapraszają na spotkanie autorskie

z Bohdanem Królikowskim

JUBILEUSZOWY WIECZÓR Z SZABLĄ

oraz promocję najnowszej książki Jubilata

Wycięte drzewo. Opowieści zebrane

które odbędzie się

26 lutego 2014 roku, godzina18.00
  Galeria Malarstwa Polskiego XVII-XIX w.
na Zamku Lubelskim.

Mszę Świętą w intencji Jubilata
odprawi ks. prof. Alfred Wierzbicki o godzinie 17.00
w Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim

Bohdan Królikowski

Urodzony w Wilnie w dzień św. Błażeja, 3 lutego 1934 roku. Absolwent filologii polskiej i wieloletni pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktor nauk humanistycznych, prozaik i publicysta z dużym dorobkiem pisarskim, badacz pamiętników staropolskich i znakomity znawca historii wojskowości, w szczególności kawalerii polskiej – sam wiele czasu spędził w siodle, członek Lubelskiego Klubu Jeździeckiego.

Wieloletni i zasłużony członek Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, autor wystaw muzealnych poświęconych historii wojska.

Bohdan Królikowski jest wybitnym znawcą dziejów polskiego orła wojskowego, w 1990 r. uczestniczył w opracowywaniu obecnego godła Wojska Polskiego.

Współzałożyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i pierwszy prezes Oddziału w Lublinie (1991-1996).

Od wielu lat uczestniczy w pracach Rady Muzeum Lubelskiego, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady. 

W bogatym dorobku pisarskim Jubilata odnotować można ponad trzydzieści książek, kilkaset tekstów w czasopismach literackich oraz publikacje towarzyszące wystawom muzealnym, głównie realizowanym w Muzeum Lubelskim, począwszy od 1970 r.

Pisarstwo, działalność naukową, publicystyczną oraz dydaktyczną zdominowały dwa tematy: staropolska Rzeczpospolita oraz dzieje kawalerii polskiej w XX w. Czytelnik znajdzie również biografie ważnych postaci, opowieści historyczne dla dzieci i młodzieży, wspomnienia oraz relacje z podróży i pobytów w różnych krajach Europy wraz z opisami zabytków i kolekcji muzealnych.

Publikacje książkowe Bohdana Królikowskiego

 1. Labirynt wojny północnej, 1700-1706, Warszawa 1972, seria Bitwy, Kampanie, Dowódcy.
 2. Błażeja Siennickiego diariusz wojny szwedzkiej, Warszawa 1977, II wyd. Warszawa 1984.
 3. Błażeja Siennickiego przypadki wojenne osobliwsze, Warszawa 1978, II wyd. Warszawa 1984.
 4. Błażeja Siennickiego z wojen przeszłych notacje, Warszawa 1978, II wyd. Warszawa 1984. Poz. 2-4 -Nagroda im. Bolesława Prusa.
 5. Generała artylerii koronnej żywot własny, Warszawa 1979, II wyd. Warszawa 1986.
 6. Dopóki szabla w garści, Warszawa 1980, II wyd. w przygotowaniu.
 7. Pamięć wrzosu. Opowieść ułańska, Warszawa 1981, II wyd. Warszawa 1989, III wyd. Lublin 2004.
 8. Rotmistrz z kradzionym herbem, Lublin 1982.
 9. Szable nie rdzewiały, Warszawa 1983, II wyd. Warszawa 1988, III wyd. pod tytułem Szable lisowczyków, Warszawa 2012.
 10. Fortalicium Marianum. Opowieść jasnogórska, Kraków 1984, II wyd. Niepokalanów 1998, III wyd. Lublin 2005. I Nagroda Episkopatu Polski w Konkursie na 600-lecie Jasnej Góry.
 11. Bez amarantów. Ballada ułańska, Kraków 1989, II wyd. Lublin 2009.
 12. Szabla ta sama. Ułańska historia rodzinna, Lublin 1992.
 13. Czas ułanów. Polski Wrzesień, Warszawa 1993.
 14. Wiatr na szablach. Powieść z ostatnich lat panowania Zygmunta III, Kraków 1994, II wyd. Niepokalanów 2012. Nagroda im. Bolesława Prusa.
 15. Ten dzielny Miś, ilustr. Szymon Kobyliński, Lublin 1995.
 16. Odyseusze z 10. Brygady, Lublin 1995.
 17. Na ułańskich drogach. Spotkania przedziwne, Lublin 1996, II wyd. Lublin 2010.
 18. Listy znad Sekwany, Lublin 1998.
 19. Generał Mikołaj Bołtuć. Wizerunek żołnierza, Warszawa 1998, II wyd. Warszawa 2009.
 20. Ułańskie lato. Od Krechowiec do Komarowa. Szkice do dziejów jazdy polskiej 1917-1921, Towarzystwo Naukowe KUL, „Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego” 76, Lublin 1999, II wyd. Lublin 2005, III wyd. Lublin 2010.
 21. Wśród Sarmatów. Radziwiłłowie i pamiętnikarze, Towarzystwo Naukowe KUL, „Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego” 82, Lublin 2000.
 22. Listy znad Tamizy, Lublin 2000.
 23. Ułańska jesień. Szkice do dziejów kawalerii II RP, Towarzystwo Naukowe KUL, „Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego” 90, Lublin 2002.
 24. Grzechy pamięci (Wspomnienia), Warszawa 2002, wydanie dźwiękowe, Warszawa 2007. Część książki pod tytułem Przedziwny Uniwersytet otrzymała w 1982 roku I Nagrodę w Konkursie na Wspomnienia Absolwentów KUL.
 25. Rewolwery z Paryża. Opowieść powstańcza, Lublin 2003.
 26. Lekcja pokory. Sceny z jeździeckiego żywota, Lublin 2003, II wyd. Lublin 2012.
 27. Kres ułańskiej epopei. Szkice do dziejów kawalerii rozpoznawczej i pancernej PSZ na Zachodzie, Towarzystwo Naukowe KUL, „Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego” 131, Lublin 2007, II wyd. w druku.
 28. Akt oskarżenia (opowiadania), Lublin 2007. Nagroda im. Bolesława Prusa.
 29. Gawędy o zmierzchu, Kraków 2009.
 30. Paulińskie historyje w Leśniowie spisane, „Biblioteczka Leśniowska” 25, Kraków 2009.
 31. Sny burzliwe, rysunki Paweł Kołodziejski, Kraków 2010, II wyd. w przygotowaniu.
 32. Moja Europa. Szkice z podróży, Kraków 2013.
 33. Wycięte drzewo. Opowieści zebrane, w druku.

Prace edytorskie

 1. Marcin Matuszewicz, Diariusz życia mego, tekst opracował i wstępem poprzedził Bohdan Królikowski, komentarz Zofii Zielińskiej, tom 1 – 1714-1757, tom 2 – 1758-1764, „Biblioteka Pamiętników Polskich i Obcych”, Warszawa 1986.
 2. Anna Mironowicz, Od Hajnówki do Pahlawi. Wspomnienia, do druku przygotował Bohdan Królikowski, Paryż 1986.
 3. Marcin Kątski, Diariusz wyprawy wiedeńskiej króla Jana III w roku 1683, do druku przygotował i wstępem poprzedził Bohdan Królikowski, Towarzystwo Naukowe KUL, „Źródła i Monografie”, Lublin 2003.
 4. Jan Fudakowski, Ułańskie wspomnienia z roku 1920, do druku przygotował i wstępem poprzedził Bohdan Królikowski, Towarzystwo Naukowe KUL, „Źródła i Monografie”, Lublin 2005.
 5. Z naszego półwiecza. Wspomnienia absolwentów filologii polskiej KUL, rocznik 1951-1955, pod redakcją Bohdana Królikowskiego, Lublin 2005.
 6. Teofil Szemberg, Relacja o wyprawie cecorskiej. 1620, do druku przygotował i wstępem poprzedził Bohdan Królikowski, życiorys autora oprac. Mirosław Nagielski, Towarzystwo Naukowe KUL, „Źródła i Monografie”, Lublin 2009.
 7. Antoni Kamiński, Grudziądzki galop. Wspomnienia ze Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii, 1932-1933, do druku przygotował i wstępem poprzedził Bohdan Królikowski, Towarzystwo Naukowe KUL, „Źródła i Monografie”, Lublin 2011.
 8. Andrzej Szmidt, Taki pejzaż. Wiersze, wybrał i wstępem poprzedził Bohdan Królikowski, komentarzem opatrzył Józef F. Fert, Lublin 2013.

Ważniejsze prace muzealne

 1. Żołnierz polski w 1939 r. Ubiór, oporządzenie, uzbrojenie [Katalog wystawy],wstęp i scenariusz Bohdan Królikowski, część szczegółowa Zygmunt Nasalski, Lublin 1972.
 2. Polski orzeł wojskowy 1807-1978 [Katalog wystawy], tekst Bohdan Królikowski, wstęp Zygmunt Nasalski, Lublin 1978.
 3. Bohdan Królikowski, Dwa stulecia polskiego orła wojskowego, Muzeum i Kolekcjonerzy, Wrocław 1980.
 4. Orzeł znak żołnierza polskiego [Informator i katalog wystawy], współautor informatora Bohdan Królikowski, Malbork 1983.
 5. Polska czapka wojskowa 1785-1985 [Katalog wystawy], część historyczna Bohdan Królikowski, spis eksponatów Bohdan Królikowski i Zygmunt Nasalski, Lublin 1986.
 6. Bohdan Królikowski, Znak Wojska Polskiego [Komentarz do wystawy], Rzeszów 1988.
 7. Broń i barwa Wojska Polskiego w roku 1939 [Informator wystawy], redakcja i współautor Bohdan Królikowski, Lublin 1993.

Bohdan Królikowski ogłosił ponadto około 250 tekstów w czasopismach społeczno-kulturalnych, literackich i naukowych oraz w wielu wydawnictwach zbiorowych.

JUBILEUSZ

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp