24-10-2015
Archiwum wystaw

Karaj jołłary – karaimskie drogi. Karaimi w dawnej fotografii 24.10.2015

Finisaż wystawy 24 października 2015 godz. 14.00 Zamek Lubelski

 

Zapraszamy!

 

Ekspozycja wystawy fotografii „Karaj jołłary – karaimskie drogi” w Lublinie ma na celu zaprezentowanie mieszkańcom Lublina i regionu spuścizny kulturowej najmniejszej spośród mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce – Karaimów. Ten wywodzący się z Krymu naród od wielu stuleci związał swoje losy z Rzeczpospolitą; ważnymi ośrodkami karaimskimi były Troki na Litwie oraz Halicz i Łuck na Ukrainie.

Wystawa fotografii „Karaj jołłary – karaimskie drogi” ma unikalny charakter, gdyż prezentuje fotografie z lat 1864-1950, pochodzące z domowych archiwów karaimskich rodzin w Polsce i za granicą. Jest ona w chwili obecnej najpełniejszą prezentacją kultury karaimskiej w Polsce. Wystawa jest organizowana w ramach projektów finansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Województwa Dolnośląskiego. Wystawa była już prezentowana w wielu prestiżowych miejscach w Polsce i za granicą, między innymi Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu, Domu Spotkań z Historią w Warszawie, Muzeum Historycznym w Trokach, Muzeum Etnograficznym w Krakowie, Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Prezentacja wystawy w Lublinie jest nawiązaniem do wielokulturowych tradycji miasta Lublina. Jednym z najważniejszych ośrodków społeczności karaimskiej w Rzeczpospolitej był Łuck – miasto partnerskie Lublina. Prezentacja wystawy w Lublinie jest impulsem do pogłębienia kontaktów partnerskich z Łuckiem oraz przypomnienia wspólnego wielokulturowego dziedzictwa.

Lubelska prezentacja wystawy ma wymiar szczególny, gdyż odbywa się w roku jubileuszu 10-lecia uchwalenia przez Sejm ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, aktu prawnego będącego podstawowym dokumentem określającym status prawny mniejszości w Polsce.

 

„Karaj jołłary – karaimskie drogi”
Karaimi w dawnej fotografii

Anna Sulimowicz, Mariola Abkowicz – Związek Karaimów Polskich

 

Zaproszenie na finisaż wystawy 24.10.2015

 

Wystawa na Zamku Lubelskim 1.10.2015 – 31.10.2015 r.

Kim była Lola z „Wesołej kompanii”? Do kogo kierował swe „Listy niewysłane” Jerzy Łopatto? – odpowiedzi na te i inne pytania można będzie uzyskać oglądając wystawę przygotowaną wspólnie przez Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu i Związek Karaimów Polskich. Większość zdjęć, pochodzących z prywatnych archiwów polskich Karaimów, udostępniona zostanie publiczności po raz pierwszy.
Przygotowując wystawę autorki odwiedzały rodziny karaimskie mieszkające w Polsce, ale także Francji i na Litwie i prosiły o udostępnienie rodzinnych fotografii. Przy ich pomocy zbudowały kilkanaście historii obrazujących losy poszczególnych osób oraz rodzin. „To nie będzie szablonowa wystawa – wyjaśnia Mariola Abkowicz szefowa Związku Karaimów Polskich – nie chciałyśmy powielać tego, co już było pokazywane, ale odkryć widzom coś zupełnie nowego. Chciałyśmy pokazać dawnych Karaimów, jak żyli, jakie były ich losy, pokazać świat, który już przeminął”. Na wystawie znajdą się fotografie z lat 1864 – 1950 (powiększone i przeniesione na plansze), są wśród nich portrety, a także zdjęcia prezentujące zarówno ważne wydarzenia, jak i codzienne sprawy: spotkania towarzyskie, uroczystości rodzinne.

Autorki pokazują dawne karaimskie siedliska: Halicz, Łuck, Troki i Wilno, odtwarzają losy kupców tytoniowych Szyszmanów i Łopatów, Heleny z Ławreckich Łobanosowej, zaprzyjaźnionej z poetą Szymonem Kobeckim. Część poświęconą II wojnie światowej ilustrują zdjęciami wykonanymi przez żołnierza armii Andersa Jerzego Łopatto i młodziutkiego Szymona Pileckiego, który fotografował okupacyjną rzeczywistość. Ostatnia część ekspozycji to czasy powojenne i Karaimi w nowych miejscach zamieszkania – na Dolnym Śląsku, w Warszawie i Trójmieście. Wszystkie fotografie opatrzone zostały obszernymi opisami, wzbogacone cytatami.
Karaimi są najmniejszą mniejszością etniczną zamieszkującą Polskę, wywodzą się z Krymu, a ich język należy do kipczackiej gałęzi języków tureckich. Według tradycji Karaimów sprowadził Wielki Książę Litewski Witold. Na początku stanowili oni ochronę osobistą księcia, jego siedziby w Trokach oraz warowni strzegących bezpieczeństwa granic państwowych.

Organizatorzy wystawy:
Związek Karaimów Polskich
Muzeum Lubelskie w Lublinie
Towarzystwo Ukraińskie
Centrum Europy Wschodniej UMCS w Lublinie

Patronat honorowy:

Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk
Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk


Patronat medialny:


Radio Lublin S.A.
„Gazeta Wyborcza Lublin”
„Awazymyz”

 

Zapraszamy www.karaimi.org

 

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp