1918- ), Związek Harcerstwa Polskiego (Warszawa, Zaświadczenie Związku Harcerstwa Polskiego stwierdzające przynależność Stefana Maksymowicza do organizacji

1932-1933
Wysokość: 13.2 cm, Szerokość: 18.8 cmML/MART/505
Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp