Sztern, I./czynny około 1839-1866, Lichtarz

1862
/
/

S/Mt/501/ML
znak probierni warszawskiej z monogramem probierza "I.S."
Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp