nieznany/rzemieślnik, Karolina z domu Gauthier Lipińska

1840-1860
/
Wysokość: 16.8 cm, Szerokość: 11.7 cm
MPol/76/ML
;

Nota popularyzatorska

W zbiorach Muzeum Wincentego Pola w Lublinie znajduje się fotografia Karoliny Lipińskiej, córki Pelagii z domu Longchamps de Bérier (rodzonej siostry Eleonory Poll – matki poety) i Michała Gautier, właściciela dóbr Bychawa. Dokładne lata życia Karoliny są nieznane. Z całą pewnością urodziła się pod koniec XVIII wieku – jej najmłodsza siostra, Pelagia Franciszka, przyszła na świat 8 lutego 1795 roku, zmarła po 1864 roku. Oprócz Pelagii miała jeszcze dwie siostry: Henriettę Borowską i Janettę Tchórzewską.

W dzieciństwie Wincenty Pol (1807–1872) wielokrotnie przyjeżdżał ze Lwowa do rodziny matki i widywał się ze starszą od siebie cioteczną siostrą Karoliną. Po powstaniu listopadowym ich osobiste kontakty stały się niemożliwe, poeta bowiem został objęty zakazem wjazdu do zaboru rosyjskiego. Do ponownego spotkania doszło dopiero w drugiej połowie lipca 1858 roku, kiedy Wincenty, zmuszony do opuszczenia Warszawy, zatrzymał się w Lublinie u Karoliny i Wilhelma Lipińskich. Dwa lata później, po odzyskaniu przez rodzinę Polów folwarku Firlejowszczyzna, tymczasowe administrowanie nim Wincenty Pol powierzył właśnie ciotecznej siostrze.

Ze związku Karoliny z Wilhelmem Lipińskim urodziły się: Aleksandra, zamężna z Aleksandrem Romanem, Teodor (ur. 1837) i Paulina. W korespondencji Pola z połowy lat 60. jest mowa o jego staraniach, podjętych z siostrą Wiktorią, Aleksandrem i Bogusławem Longchamps, w celu uzyskaniu obywatelstwa austriackiego dla syna Karoliny, Teodora, prawdopodobnie uczestnika powstania styczniowego. Prośbę skierowaną do poety zawiera list Karoliny Lipińskiej z 5 września 1864 roku, którego autograf jest przechowywany w zbiorach muzeum poety jako depozyt Muzeum Wsi Lubelskiej.

Fotografia została przekazana Muzeum w 1987 roku przez prawnuczkę Karoliny i Wilhelma Lipińskich, Janinę Romanównę Mierzejewską (1904–1991), wybitną aktorkę scen lwowskich i warszawskich, córkę aktora i śpiewaka Władysława Justyna Romana (1868–1905).

Grażyna Połuszejko

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp