nieznany, Pocztówka - Pamiątka z pogrzebu J. E. Ks. Biskupa Jaczewskiego

1914

Wysokość: 8.8 cm, Szerokość: 14 cm
ML/H/2886
;

Nota popularyzatorska

Latem 1914 roku w Lublinie odbyły się uroczystości pogrzebowe biskupa Franciszka Jaczewskiego, który administrację nad diecezją lubelską objął w 1889 roku. Jego rządy przypadły na trudny okres walki z Kościołem katolickim i prześladowania unitów. Był ceniony jako kapłan występujący w obronie wolności narodowej oraz tolerancji religijnej. Sprzeciwiał się głoszeniu z ambon zarządzeń państwowych.

Biskup Jaczewski zmarł 23 lipca 1914 roku po długotrwałej chorobie. Ciało z pałacu biskupiego przewieziono do lubelskiej katedry cztery dni później. Nabożeństwo żałobne odprawiono z udziałem duchownych przybyłych z terenów Królestwa Polskiego oraz Cesarstwa Rosyjskiego. Po mszy wyruszył kondukt żałobny w kierunku cmentarza przy ulicy Lipowej. Pochód przeszedł przez centrum miasta, gromadząc tłumy wiernych – lublinian oraz licznych przyjezdnych.

Przed trumną kroczyli dostojnicy kościelni: biskup płocki Antoni Julian Nowosielski, ordynariusz diecezji augustowskiej Antoni Karaś, biskup kielecki Augustyn Łosiński oraz biskup pomocniczy łucko-żytomierski Longin Żarnowiecki. Jednym z duchownych niosących trumnę był ksiądz Zenon Kwiek, kanonik Kapituły Katedry Lubelskiej, w okresie I wojny światowej pełniący funkcję administratora diecezji lubelskiej i podlaskiej.

Na pogrzeb przybyły delegacje z różnych miejscowości, przedstawiciele władz państwowych i wojskowych oraz stowarzyszeń. Zamiast wieńców składano ofiary na cele dobroczynne. Opis ceremonii szczegółowo zamieszczono w lokalnej prasie. Wydano również okolicznościową pocztówkę z przemarszu konduktu żałobnego przez ulicę Krakowskie Przedmieście.

Dziesięć lat po pogrzebie biskupa Jaczewskiego jego następca, biskup Marian Leon Fulman, zdecydował o przeniesieniu szczątków do podziemi lubelskiej katedry.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp