nieznana/wytwórnia, Czapka członka Polskiej Akademickiej Korporacji Astrea

1923-1938
/

Wysokość: 5 cm, Szerokość: 21 cm, Wysokość: 7 cm, Średnica: 18 cm


ML/H/2208
;

Nota popularyzatorska

W grudniu 1918 roku rozpoczął działalność Uniwersytet Lubelski – dzisiejszy Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Z czasem i tu rozwinął się ruch korporacyjny sięgający do XIX-wiecznych tradycji akademickich. Studenci utworzyli zrzeszenia o charakterze samokształceniowym oraz towarzyskim. Pierwszą lubelską korporacją akademicką była założona w 1922 roku Concordia. Rok później powstała Astera, mająca odrębny statut. Zgodnie z jego założeniami korporanci mieli się wzajemnie wspierać, dbając o rozwój intelektualny oraz kulturalne i towarzyskie wyrobienie. Ważnym aspektem było patriotyczne wychowanie oraz udział w świętach narodowych. Najwyższą władzą w hierarchii korporacyjnej był Konwent. Najniżej w strukturze stało Koło Smykowskie zrzeszające kandydatów na pełnoprawnych korporantów, zwanych komilitonami. Dodatkowo powołano Koło Filistrów, którego członkami byli dawni oraz honorowi korporanci. Atrea miała własny lokal na terenie uczelni. Po każdorazowym posiedzeniu Konwentu odbywały się biesiady, zwane komersami.

Poszczególne korporacje posiadały własne barwy, do których zaliczano również insygnia w postaci herbu i sztandaru. Podczas ważnych uroczystości noszono tak zwane bandy, czyli trójbarwne wstęgi. Wyróżnikiem były charakterystyczne czapki, zwane deklami. Asteryjczycy nosili nakrycia głowy uszyte z granatowego sukna, z daszkiem z czarnej skóry. Otok miał kolor błękitny oraz srebrny. Na zewnętrznych denkach widniał wyszyty znak korporacji w postaci połączonych ze sobą ozdobnych czterech liter A, tworzących rodzaj jednego wzoru przypominającego gwiazdę. Być może w zamyśle wzór miał nawiązywać do nazwy korporacji noszącej imię greckiej bogini sprawiedliwości, zwanej również Gwiaździstą. Znak umieszczony był pośrodku oktogramu otoczonego kołem.

Wybuch II wojny światowej oznaczał koniec działalności lubelskiej Astrei. Odwołując się do jej tradycji, w 2014 roku na KUL-u powstała korporacja o nazwie Astrea Lublinensis.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp