14-03-2014 - 14-03-2014
Archiwum wydarzeń

Koncert Laureatów XIV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Józefa Czechowicza 14.03.2014

Fotografia młodego mężczyzny w garniturze

Koncert Laureatów XIV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Józefa Czechowicza

oraz

wernisaż prac nagrodzonych w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

“Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza i Juliana Tuwima”.

 

14 marca 2014 odbył się Koncert Laureatów Konkursu Recytatorskiego im. Józefa Czechowicza. Każdego roku bohaterowi konkursu towarzyszy inny polski poeta, którego wiersze są recytowane. W tym roku jest nim Julian Tuwim. Była to już XIV edycja konkursu, który przyczynia się do popularyzacji dzieła Czechowicza w całej Polsce.

Organizatorzy :
Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza
Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – Oddział w Lublinie

Konkursowi recytatorskiemu towarzyszy konkurs plastyczny, ilustrujący wiersze obydwu poetów.

Lublin, jego krajobraz i architektura to motywy stale przewijające się w twórczości Józefa Czechowicza, autora związanego rozlicznymi więzami z miastem urodzenia, młodości i pierwszych literackich wtajemniczeń.

Poeta już za życia był otoczony legendą i uważany za niekwestionowanego przywódcę młodego pokolenia. Jego dorobek oceniano jako zjawisko wybitne. Czesław Miłosz zaliczał go do najważniejszych twórców okresu międzywojennego. Dzieło Czechowicza, należące dziś do klasyki literatury polskiej, wciąż wpływa na kolejne generacje twórców.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp