20-11-2013 - 20-11-2013
Archiwum wydarzeń

Konkurs o Złotą Różę 20.11.2013

Konkurs o Złotą Różę rozstrzygnięty.

 

20 listopada 2013 r., w 88. rocznicę śmierci Stefana Żeromskiego, odbył się finał IV Międzygminnego Konkursu Prozy Stefana Żeromskiego o Złotą Różę, organizowanego przez Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. Tym razem miejscem zmagań konkursowych była Ochronka nazwana imieniem Adama Żeromskiego, opisana przez pisarza w dramacie pt.” Róża”.

Repertuar konkursowy zawężony został w tym roku do utworów związanych z Powstaniem Styczniowym, a więc uczniowie przygotowywali wybrane fragmenty “Wiernej rzeki”, “Rozdziobią nas kruki, wrony” i opowiadania “Еcha leśne”. Recytatorów oceniało Jury w składzie: Wiesława Dobrowolska–Łuszczyńska, Ewa Łoś i Jerzy Sołdek.

Laureaci Złotej Róży:

  • w kategorii klas I-III Szkoły Podstawowej – Jakub Głuchowski – SP w Nałęczowie
  • w kategorii klas IV-VI – Wiktoria Pawłocik – SP w Drzewcach
  • w kategorii gimnazjum – Alicja Borowiska – gimnazjum w Poniatowej
  • w kategorii szkoły średnie – Ilona Chudzik – LO w Nałęczowie

Laureaci I nagrody:

Katarzyna Pochroń – SP w Nałęczowie, Monika Miazek ze SP w Drzewcach, Adrianna Maciek – gimnazjum w Nałęczowie, Karolina Kołodziej z LO – Nałęczowie

Laureaci II nagrody:

Paulina Błaszczyk – SP w Nałęczowie, Piotr Ostrowski – gimnazjum w Poniatowej, Kinga Godek – LO w Nałęczowie

Laureat III nagrody:

Hubert Rak ze SP w Rąblowie

Nauczyciele prowadzący:

Alicja Olejnik (SP Drzewce), Sylwia Krysa i Zofia Piotrowska (SP Nałęczów), Ewa Majchrzak (gim. Poniatowa) i Teresa Mąkal (gim. Nałęczów), Alina Gomółka i Jolanta Woźniakowska (LO Nałęczów), Anna Świdecka – (SP Rąblów).

 

Zdjęcie pamiątkowe laureatów konkursu

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp