23-11-2019 - 23-02-2020
Archiwum wystaw

M jak Mistrzowie 23.11.2019-23.02.2020

Kolekcja Irena Hochman, Tadeusz Mysłowski, 23 listopada 2019 – 23 lutego 2020, Muzeum Narodowe w Poznaniu.

 

Wystawa prezentuje fragment kolekcji Tadeusza Mysłowskiego, współczesnego polsko-amerykańskiego artysty i jego żony, Ireny Hochman, nowojorskiej marszandki.

Punktem wyjścia jest przybliżenie idei kolekcjonowania, relacji między kolekcjonerem a obiektem czy przyjaźni artystycznych, które na przestrzeni lat wpłynęły na kształt zbiorów.

Tadeusz Mysłowski światowej rangi współczesny artysta, znany jest w Poznaniu jedynie wąskiej grupie specjalistów i miłośników sztuki. Z założenia więc poznańska wystawa służyć ma od początku dwóm celom: prezentacji wybranych dzieł, ale i przedstawieniu sylwetki twórczej autora zbioru. Każda z prac w kolekcji jest świadkiem jego personalnych związków z jej autorem, bezpośrednich, gdy chodzi chociażby o współczesnych mu grafików polskich lub też symbolicznych, duchowych, jeżeli myślimy o Mondrianie, Malewiczu czy Kandinskim. Jednocześnie zgromadzony zbiór stanowi pod wieloma względami zespół reprezentatywny dla rozwoju głównych nurtów sztuki w XX w. Prezentacja, obejmująca ponad sto trzydzieści prac blisko dziewięćdziesięciu autorów podzielona została na osobne działy. Trzon wystawy stanowią prace znajdujące się w nurcie abstrakcji geometrycznej, bardzo istotnej jako punkt odniesienia dla dojrzałej twórczości Mysłowskiego, co sam wielokrotnie podkreślał. Dlatego też dziełom mistrzów abstrakcji i ich kontynuatorów towarzyszą konkretne prace Mysłowskiego odnoszące się do ich dziedzictwa. Ta główna oś obudowana została kontekstami, na które składają się zarówno wybrane prace polskich artystów, aktywnych w czasie jego krakowskich studiów, czy też w latach 1960-2000, w Polsce, jak i na emigracji, oraz obcych twórców, mających istotny wkład w rozwój sztuki w XX w.

Obok prac artystów z zagranicy, którzy odegrali ważną rolę w formowaniu osobowości twórczej Kolekcjonera m.in. Pieta Mondriana, Jaspera Johnsa, Jeana Arpa a także wybitnych klasyków XX wieku: Josepha Beuysa, Salvadora Dali, Marcela Duchampa, Wassilja Kandinskiego, Pabla Picassa, Andy Warhola, Marca Chagalla, Amadeo Modiglianiego i Kazimierza Malewicza na wystawie zobaczyć będzie można dzieła przedstawicieli polskiej sztuki współczesnej, takich jak m.in.: Henryk Berlewi, Alina Szapocznikow, Maria, Jarema, Jerzy Nowosielski, Roman Opałka, Henryk Stażewski, Jonasz Stern.

Wystawa zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Poznaniu we współpracy z Muzeum Lubelskim w Lublinie, bo właśnie do tego muzeum Mysłowski podarował liczącą ponad 500 obiektów kolekcję, jest drugą w Polsce prezentacją zbioru Mysłowskiego. Jest to prezentacja odbiegająca ideą od wystawy lubelskiej. Stanowi oryginalną interpretację idei kolekcji, pokazanej przez pryzmat dorobku jej twórcy.

Kuratorki:
Anna Hałata (Muzeum Lubelskie w Lublinie)
Agnieszka Salamon-Radecka (Muzeum Narodowe w Poznaniu)

Grafika utrzymana w kolorach: białym, czarnym, czerwonym, żółtym i niebieskim w nawiązaniu do obrazów Pieta Mondriana. W centrum napis: M jak Mistrzowie, Kolekcja Irena Hochman Tadeusz Mysłowski; po bokach wymienione nazwiska artystów: Matisse, Stażewski, Vasarely, Nowosielski, Mysłowski, Arp, Chagall, Jarema, Kandinsky, Berlewi, Mondrian, Picasso, Warhol, Szapocznikow, Dali, Malewicz, Modigliani, Opałka, Stern.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp