28-06-2019 - 28-06-2019
Archiwum wydarzeń

„Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej”. Konsultacje społeczne 28.06.2019

Muzeum Lubelskie w Lublinie prowadzi społeczne konsultacje dotyczące kształtu tworzonego oddziału muzeum.

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazał Muzeum Lubelskiemu w Lublinie w 2017 roku dotację celową z przeznaczeniem na zakup nieruchomości Pałacu Lubomirskich na potrzeby siedziby planowanego oddziału „Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej”. Decyzję o utworzeniu placówki poprzedziły prośby licznych środowisk. W zabytkowych murach Pałacu Lubomirskich po 2019 r. powstanie nowoczesna przestrzeń ekspozycyjna. Relacja między nowoczesnym spojrzeniem i zabytkowym budynkiem oraz strefą historyczną ma szansę utworzyć unikatowy charakter Muzeum. Położenie obiektu w centralnej części miasta w obszarze wpisanym do rejestru zabytków oraz bezpośrednie sąsiedztwo ważnych instytucji i obiektów publicznych stanowić będzie o atrakcyjności nowej placówki muzealnej.

W celu wypracowania ideowej i merytorycznej koncepcji nowego muzeum powołane zostało Kolegium Doradcze przy Dyrektorze Muzeum Lubelskiego w Lublinie. W jego składzie są przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego; wybitni muzealnicy: Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, Dyrektor Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu; historycy z lubelskiego środowiska naukowego i przedstawiciele Muzeum Lubelskiego. Pracami kolegium kieruje Dyrektor Muzeum Lubelskiego dr Katarzyna Mieczkowska. Następnie rozpoczęły się prace nad przygotowaniem scenariusza wystawy stałej. Pracowało nad nim osiem zespołów, w skład których weszli historycy, historycy sztuki, literaturoznawcy i przedstawiciele innych dyscyplin, a także zewnętrzni eksperci.

28 czerwca 2019 roku w Pałacu Lubomirskich w Lublinie zaprezentowane zostały założenia i scenariusz wystawy stałej tworzonego oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie „Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej”.

 

Zdjęcie przedstawiające Pałac Lubomirskich w Lublinie, siedzibę Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

 

O „Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej”

 

Konsultacje społeczne:

Muzeum Lubelskie w Lublinie, prezentując efekty dotychczasowych prac nad merytoryczną koncepcją i scenariuszem wystawy stałej, rozpoczęło społeczne konsultacje dotyczące kształtu placówki.

Propozycje i opinie prosimy przesyłać na adres: konsultacje@muzeumlubelskie.pl

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp