23-10-2015 - 24-10-2015
Archiwum wydarzeń

Paragone Rzeźba na granicy 23-34.10.2015

Ogólnopolska konferencja naukowa 23-24 października 2015

sala kinowa Muzeum Lubelskiego na Zamku Lubelskim

 

Organizatorzy:
Lubelski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej Instytutu Historii Sztuki KUL
Muzeum Lubelskie w Lublinie

Konferencja ma zainicjować – zgodnie z intencją organizatorów – cykl spotkań skupiających badaczy zajmujących się refleksją nad rzeźbą XIX, XX i XXI wieku. Będzie refleksją estetyczną dotyczącą próby zdefiniowania specyfiki rzeźby w kontekście przekraczania przez nią granic swojego gatunku.

 

Grafika konferencji 23-24.10.2015

Program konferencji Paragone

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp