18-05-2017 - 19-05-2017
Archiwum wydarzeń

Paragone. Rzeźba wobec awangardy 18-19.05.2017

Ogólnopolska konferencja naukowa

Zamek Lubelski, 18 – 19 maja 2017.

 

Zaproszenie na konferencję Paragone rzeźba wobec awangardy

 

Program konferencji

18 maja (czwartek):

8.30 – 9.00 rejestracja uczestników
9.00 – 9.30 powitanie, otwarcie konferencji przez dr Katarzynę Mieczkowską – dyrektor Muzeum Lubelskiego, prof. ASP Waldemara Baraniewskiego i prof. Lechosława Lameńskiego (KUL)
9.35 – 9.55 Małgorzata Dąbrowska (Kraków) • Brytyjska awangarda w kręgu prymitywizmu
9.55 – 10.15 Iwona Mikołajczyk (Koszalin) • Rytm i repetycja w rzeźbie formistycznej w kontekście formistycznej poezji Tytusa Czyżewskiego
10.15 – 10.35 Dorota Seweryn-Puchalska (Lublin-Kazimierz Dolny) • August Zamoyski. Absolutyzowanie formy
10.35 – 10.55 Magdalena Kasa (Warszawa) • Przewidzieć koniec utopii. O rzeźbiarce Hannie Nałkowskiej
10.55 – 11.15 Diana Wasilewska (Kraków) • Skandalista Stanisław Szukalski i jego twórczość rzeźbiarska w opinii polskiej krytyki artystycznej lat 30. XX w.
11.15 – 11.45 dyskusja
11.45 – 12.10 przerwa na kawę

12.10 – 12.30 Agnieszka Kuczyńska (Lublin) • Surrealiści wobec pomników
12.30 – 12.50 Eleonora Jedlińska (Łódź) • Rzeźbiarze awangardy wobec ’wielkiej tragedii’: Ossip Zadkine, Jacques Lipchitz, Marek Szwarc
12.50 – 13.10 Krzysztof Cichoń (Łódź) • Awangarda i pomniki. Teoretyczne konsekwencje ujęcia kulturoznawczego
13.10 – 13.30 Michał Haake (Poznań) • Cy Twombly wobec zagadnienia postumentu w rzeźbie awangardowej
13.30 – 14.00 dyskusja
14.00 – 15.30 przerwa obiadowa

15.30 – 15.50 Agnieszka Rejniak-Majewska (Łódź) • Cielesność rzeźby/haptyczność obrazu. Rola mediacji fotograficznej w „Moderne Plastik” Caroli Giedion-Welcker
15.50 – 16.10 Marcin Pastwa (Lublin) • Foto- i metalografia. Rzeźba a ikonika
16.10 – 16.30 Łukasz Kiepuszewski (Poznań) • Uprzestrzennienie i materializacja dzieł awangardy w sztuce Franka Stelli
16.30 – 16.50 Marcin Lachowski (Lublin-Warszawa) • Antyformy i formy
16.50 – 17.20 dyskusja
17.20 – 17.40 przerwa na kawę

17.40 – 18.00 Elżbieta Błotnicka-Mazur (Lublin) • Rzeźba – linia w przestrzeni
18.00 – 18.20 Magdalena Howorus-Czajka (Gdańsk) • Zdrada awangardy? – powtórzenie jako nowość
18.20 – 18.40 Anna Zelmańska-Lipnicka (Gdańsk) • Na granicy awangardy, „Stoły” – ostatnie prace Franciszka Duszeńki
18.40 – 19.00 Andrzej Jocz (Łódź) • Sztuka KONKRETNA i sztuka AUTONOMICZNA w nurtach sztuki współczesnej
19.00 – 19.30 dyskusja

19 maja (piątek):

9.30 – 9.50 Sebastian Stankiewicz (Kraków) • Ruch i inne atrybuty sceny wizualnej – rzeźba Wielkiej Awangardy z perspektywy badań neuro-estetycznych
9.50 – 10.10 Anna Szklińska (Koszalin) • Czwarty wymiar w rzeźbie
10.10 – 10.30 Dorota Grubba-Thiede (Gdańsk) • Czy w awangardzie istnieje archetyp? Wokół otwartych struktur geometrycznych i złożeń szablonowych w twórczości Anny Jarnuszkiewicz, Krystiana Jarnuszkiewicza, Jerzego Mizery, Marka Sarełły oraz Andrzeja Wojciechowskiego
10.30 – 11.00 dyskusja
11.00 – 11.20 przerwa na kawę

11.20 – 11.40 Krystyna Rybicka (Lublin) • KrzesłoTrony Tadeusza Mysłowskiego. Homage dla dzieła Pieta Mondriana, Kazimierza Malewicza, Wacława Szpakowskiego
11.40 – 12.00 Cezary Wąs (Wrocław) • Uczniowie Leona Podsiadły – przegląd aktualnych postaw w rzeźbie polskiej
12.00 – 12.20 Roman Nieczyporowski (Gdańsk) • Robotnik sztuki spoglądający z Wieży Tatlina, czyli kilka słów o twórczości Grzegorza Klamana
12.20 – 13.00 dyskusja i podsumowanie konferencji

 

Organizatorzy:

 

Logotypy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, KUL hs, Muzeum Lubelskie w Lublinie, 100 lat awangardy w Polsce

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp