01-04-2017 - 01-04-2017
Archiwum wydarzeń

Po minimalizmie 1.04.2017

Wykład dr hab. Marcina Lachowskiego.

Zamek Lubelski, 1 kwietnia 2017, godz. 16.00.

 

Wykład towarzyszy wystawie Lore Bert “The Vortex of Cultures – Fragile Values”.

Podejmuje temat przemian w sztuce lat 60. i 70., wynikających z doświadczeń minimal-artu. Prezentuje twórczość Richard Serra, Robert Morrisa, Eve Hesse, twórców Arte Povera, przekształcających surowy geometryzm i anonimowość minimalistycznych form w nieregularne i zmysłowe kompozycje, akcentujące artystyczną ekspresję, inwencję i subiektywne doświadczenie surowej materii. Postminimalizm wyrażał zajęcie podmiotowej pozycji wobec gotowych, przemysłowo wytwarzanych przedmiotów. Nowoczesnym językiem kreśląc relacje między jednostkową biografią i seryjną produkcją określał ekonomiczne ramy współczesnego społeczeństwa. „Nowa wrażliwość” wpisywała się w procesy emancypacyjne lat 70., twórczo interpretując schematyzm kultury masowej, podkreślając znaczenie procesu, dezintegracji, swobody.

Tropy te kształtują do dzisiaj twórczość wybitnych artystów. Dzieła Lore Bert rozwijając zasady języka geometrii, oczyszczają formy, sprowadzając ją do idealnych bytów platońskich. Jednocześnie delikatna faktura i zróżnicowana przestrzennie kompozycja stają się obszarem różnorodnych doświadczeń, łączących dekoracyjną powtarzalność z oddziaływaniem zmysłowej materii. Jej twórczość przekształca porządek formalny w doświadczenie zmienności, efemeryczności wizualnych znaczeń. Równocześnie zastępuje materialistyczny dyskurs minimalizmu porządkiem metafizycznym. Nieuformowana materia zostaje przekształcona.

 

Grafika z napisem Lore Bert

 

Wystawa Lore Bert “The Vortex of Cultures – Fragile Values” to pierwsza prezentacja prac niemieckiej artystki w Lublinie. Lore Bert odwiedziła lubelskie muzeum jesienią 2016 roku. Wzgórze zamkowe stało się dla niej interesującym obszarem konfrontacji i przenikania wartości oraz kultur. Do prezentacji podczas lubelskiej odsłony wystawy “The vortex of cultures – Fragile Values” wybrała blisko 30 obiektów, powstałych w latach 1998 – 2016. Wśród nich znalazła się także specjalna instalacja świetlna przeznaczona do Kaplicy Trójcy Świętej.

 

Więcej o wystawie Lore Bert

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp