19-01-2016 - 21-02-2016
Archiwum wystaw

„Polska armia Stalina” 19.01-21.02.2016

Od 19 stycznia do 21 lutego w Muzeum Lubelskim prezentowana jest najnowsza wystawa lubelskiego Biura Edukacji Publicznej IPN „Polska armia Stalina”.

 

 

Plakat Polska Armia Stalina

 

Znana była pod różnymi, bardziej lub mniej oficjalnymi, a niekiedy zawłaszczonymi przez komunistów nazwami: „Wojska Polskiego na Wschodzie”, „Pierwszego Korpusu”, „Armii Polskiej w ZSRR”, kościuszkowców, berlingowców, „Wojska Polski lubelskiej”, „odrodzonego Wojska Polskiego”, czy najbardziej utrwalonej – „Ludowego Wojska Polskiego”.
Powołana w 1943 r. przez Stalina formacja niezależnie od krwi przelanej przez tysiące żołnierzy na froncie wschodnim odegrała w historii przede wszystkim rolę polityczną: karty przetargowej w działaniach dyplomatycznych, narzędzia indoktrynacji i pacyfikacji społeczeństwa oraz części zorganizowanych przez komunistów struktur represji.
Wystawa obejmująca okres od początków wojny do poł. lat 50. za pomocą przede wszystkim fragmentów wspomnień i dokumentów oraz bogatej ikonografii stara się przypomnieć dzieje powstania, walk i roli politycznej armii, która, mimo że złożona w większości z ludzi nie utożsamiających się z komunizmem stałą się jednym z filarów totalitarnych rządów w powojennej Polsce.

 

ZAPRASZAMY

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp