07.06.2022

Prace naprawcze muru oporowego przy drodze ewakuacyjnej oraz garażu podziemnego pod dziedzińcem Zamku Lubelskiego

Głównym celem projektu jest przywrócenie właściwego stanu technicznego murków oporowych przy drodze ewakuacyjnej, oraz zabezpieczenie wzgórza zamkowego przed degradacją i erozją wodną. Efektem tych działań będzie dalsza stabilizacja podłoża gruntowego dla zachowania zabytkowych obiektów wzgórza zamkowego.

Zakres prac obejmuje :                                                                                                                                 

  • wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami,
  • prace remontowe w zakresie murków oporowych,
  • prace remontowe schodów terenowych przyległych do murków oporowych, znajdujących się od strony wschodniej oraz zachodniej Zamku,
  • prace remontowe garażu podziemnego w zakresie nawierzchni i izolacji nad garażem, tynków zewnętrznych, stolarki oraz wnętrza garażu,
  • prace remontowe podziemnych izolacji przeciw wodnych i termicznych stropodachów nad piwnicami skrzydła północnego, wychodzącymi poza obrys budynku pod nawierzchnią dziedzińca.

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. DOTACJA BUDŻETOWA CELOWA NA WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja projektu w 2022 r
Dofinansowanie 557 194 PLN
Wartość całkowita projektu 557 194 PLN

orzeł z lewej napis ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego z prawej

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp