29.11.2022

Prace naprawcze muru oporowego przy drodze ewakuacyjnej wokół Zamku Lubelskiego oraz naprawa skrzydła dachowego nad częściami skrzydła południowego i zachodniego Zamku Lubelskiego.

Głównym celem projektu jest przywrócenie właściwego stanu technicznego murków oporowych przy drodze ewakuacyjnej, oraz zabezpieczenie wzgórza zamkowego przed degradacją i erozją wodną.  Efektem tych działań będzie dalsza stabilizacja podłoża gruntowego dla zachowania zabytkowych obiektów wzgórza zamkowego.

Zakres prac obejmuje :                                                                                                                                

– wykonanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej muru oporowego i garażu podziemnego wraz
z  niezbędnymi  pozwoleniami i nadzorem autorskim,

– prace remontowo-naprawcze muru oporowego przy drodze ewakuacyjnej wokół Zamku Lubelskiego wraz z remontem instalacji oświetlenia przy murze oporowym,

– naprawa pokrycia dachu w częściach południowego i zachodniego skrzydła Zamku Lubelskiego,

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. DOTACJA BUDŻETOWA CELOWA NA WYDATKI  BIEŻĄCE

Realizacja projektu w 2022 r

Dofinansowanie                         557 194 PLN

Wartość całkowita projektu    557 194 PLN

orzeł z lewej napis ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego z prawej

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp