07.06.2022

Prace zabezpieczające zabytkowe obiekty Muzeum Narodowego w Lublinie : Zamek Lubelski, Bramę Krakowską w Lublinie  i Chatę Żeromskiego w Nałęczowie

W ramach projektu zrealizowano następujące elementy  zadania:

  1. Dostarczono i zamontowano oprawy oświetleniowe na dziedzińcu i w otoczeniu Zamku Lubelskiego oraz dostarczono i zamontowano drzwi dwuskrzydłowe o wymaganej odporności ogniowej EI60 w budynku Zamku Lubelskiego.
  2. Wykonano konserwację gontowego pokrycia dachu budynku Oddziału Muzeum Literackiego w Nałęczowie – Filia Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie oraz prace konserwatorskie przy kamiennych i cementowych elementach Mauzoleum Adama Żeromskiego w Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie.
  3. Opracowana została kompletna dokumentacja budowlana i wykonawcza wraz
    z pozwoleniem na budowę w zakresie:

– remontu i konserwacji zabytkowych obiektów studni drewnianej oraz bramki wejściowej znajdujących się na terenie Oddziału –   Muzeum Literackie w Nałęczowie Filia Muzeum Stefana Żeromskiego;

– remontu i konserwacji szczytowych partii elewacji budynku Kaplicy Trójcy Świętej znajdującego się na terenie zespołu zamkowego w Lublinie;

– wymiany instalacji odgromowej na budynku Bramy Krakowskiej w Lublinie;

 

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. DOTACJA BUDŻETOWA CELOWA NA WYDATKI  BIEŻĄCE.

 WARTOŚĆ FINANSOWANIA             146 000 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA      146 000 PLN

orzeł z lewej napis ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego z prawej

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp