28.12.2020

Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka

Całkowity koszt projektu wynosi: 34 153 641,96 PLN

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 17 690 712,41 PLN

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej Województwa Lubelskiego oraz dostępu do kultury mieszkańców Lubelszczyzny poprzez stworzenie nowej atrakcyjnej oferty kulturalno-edukacyjnej na bazie modernizowanej infrastruktury obiektów Muzeum

Cele szczegółowe projektu to:

  1. Wzrost ruchu turystycznego na terenie Województwa Lubelskiego dzięki powstaniu nowych atrakcji turystyki kulturowej, opartych na nowej przestrzeni przeznaczonej na działalność kulturalną w rozbudowanych, przebudowywanych i modernizowanych obiektach Muzeum Lubelskiego
  2. Rozwój kompetencji kulturowych, społecznych i ekonomicznych społeczeństwa dzięki nowej ofercie programowej Muzeum Lubelskiego
  3. Poprawa dostępności Muzeum poprzez poprawę stanu niezabytkowej i zabytkowej infrastruktury kultury

Projekt obejmuje roboty budowlane, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia dla dwóch obiektów należących do Muzeum Lubelskiego: głównego oddziału – na Zamku Lubelskim oraz Muzeum XXIV Pułku Ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego – Filii Oddziału Regionalnego w Kraśniku.

Zakres prac na Zamku Lubelskim obejmuje gruntowną przebudowę skrzydła północnego, a także roboty modernizacyjne w częściach skrzydła południowego i zachodniego. W filii w Kraśniku przewidziano kompleksową modernizację istniejącego budynku, z dobudową nowego skrzydła.

Przedsięwzięcie realizowane w obiektach objętych projektem ma na celu – poza kwestiami budowlanymi – zmodernizowanie i powiększeni przestrzeni ekspozycyjnej, a także znaczną poprawę komfortu zwiedzania i pracy w Muzeum oraz powiązanie tematyczne poszczególnych obiektów dla stworzenia logicznego ciągu zwiedzania wystaw. Powstanie nowa, znaczna powierzchnia i przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej, na bazie nowo zaaranżowanych i nowych wystaw w obu obiektach objętych projektem. Budynki zyskają zmodernizowane systemy monitoringu i ochrony.

W wyniku realizacji projektu powstaną nowe lub zostaną kompleksowo zmodernizowane wystawy stałe na Zamku w Lublinie: „Trybunał Koronny w dziejach Rzeczypospolitej 1578-1794”, „Galeria Malarstwa Polskiego XIX i XX wieku” (ze szczególnym wyeksponowaniem obrazu Unii Lubelskiej Jana Matejki), „Grupa Zamek i Awangarda”, „Malarstwo Cerkiewne”.

W filii w Kraśniku powstaną następujące ekspozycje: „24 Pułk Ułanów. Historia i Tradycja”, Wystawa etnograficzna „Kultura i sztuka ludowa regionu kraśnickiego” oraz Wystawa Planszowa dot. historii Kraśnika –„Kraśnik na starej fotografii”.

W ramach ww. wystaw w dużej mierze będą wykorzystane nie eksponowane dotąd dzieła sztuki. Dodatkowo na Zamku Lubelskim powstanie nowa przestrzeń przeznaczona na wystawy czasowe- Galeria Wystaw Zmiennych.

Muzeum Lubelskie stanie się miejscem wydarzeń interaktywnych, które spowodują czynny udział turystów w odbieraniu sztuki. Nowo powstałe ekspozycje będą nowoczesne, będą wykorzystywać współczesne multimedia i pozwolą na pełniejszy odbiór wrażeń.

 

***

INFORMACJA DOTYCZĄCA SYGNALIZOWANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Muzeum Lubelskie w Lublinie informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, w formie narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości można je zgłosić:

1) przesyłając wiadomość na specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

lub

2) poprzez elektroniczny system zgłoszeń – za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:

https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp