24.11.2022

Remont instalacji elektrycznej Dworu Wincentego Pola

Muzeum Lubelskie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn: ,, Remont instalacji elektrycznej Dworu Wincentego Pola ‘’

Celem projektu jest zapewnienie warunków technicznych do bezpiecznego funkcjonowania zabytkowego obiektu użyteczności publicznej.

Remont instalacji elektrycznej jest realizowany    na podstawie kompletnej dokumentacji  projektowej, w zakresie wymiany instalacji elektrycznej, przewidzianej dla budynków zabytkowych  w budynku Oddziału – Muzeum Literackiego w Lublinie Filia Dworek Wincentego Pola. Projekt obejmuje wymianę instalacji elektrycznej w całym budynku oraz oświetlenie zewnętrzne w obrębie wejścia do obiektu i elementów grzewczych  istniejących pieców elektrycznych. Są to piece zabytkowe, akumulacyjne, wyposażone w grzałki elektryczne. Dokumentacja projektowa posiada aktualne pozwolenie na budowę.       Istniejąca instalacja elektryczna zostanie zdemontowana w zakresie niezbędnym do realizacji nowego zadania. Realizacja projektu 2022 r.

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. DOTACJA BUDZETOWA CELOWA NA WYDATKI  BIEŻĄCE

Dofinansowanie                                150 000  PLN

Wartość całkowita projektu               162 527 PLN

orzeł z lewej napis ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego z prawej

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp