10-11-2016 - 10-11-2016
Archiwum wydarzeń

Promocja publikacji 10.11.2016

Promocja publikacji dr Łukasza Kossowskiego i Małgorzaty Martini “Wielka fala” oraz książki prof. dr hab. Lechosława Lameńskiego “Zatrzymani w kadrze”

 

Zamek Lubelski, 10 listopada 2016, godz. 16.00

 

10 listopada br. będzie miała miejsce w Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Lubelskiego promocja dwóch książek:

 

Zdjęcie książek Wielka fala i Zatrzymani w kadrze

 

Pierwsza to książka autorstwa Łukasza Kossowskiego i Małgorzaty Martini Wielka fala. Inspiracje sztuką Japonii w polskim malarstwie i grafice, Wyd. Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2016.

Promocję poprowadzi prof. dr hab. Lechosław Lameński, historyk sztuki i krytyk, kierownik Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej w Instytucie Historii Sztuki KUL.

Autor książki, dr Łukasz Kossowski, historyk sztuki, absolwent KUL, jest pracownikiem Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Od końca lat 70. XX wieku pasjonuje go sztuka japońska i jej wpływ na sztukę artystów europejskich, zwłaszcza artystów polskich. Opublikował cały szereg bardzo ważnych artykułów na ten temat, zarówno w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, był również autorem lub współautorem fundamentalnych wystaw poświęconych sztuce japońskiej, prezentowanych w kraju i na świecie.

Mgr Małgorzata Martini, starszy kustosz w Muzeum Sztuki i Techniki Manggha w Krakowie jest autorką eseju wprowadzającego w promowanej książce, poświęconego omówieniu sylwetki Feliksa Jasieńskiego i jego kolekcji wschodniej, bez której nie było by zapewne fascynacji artystów polskich sztuką Japonii.

 

Zdjęcie książki Wielka fala

 

Promocja druga dotyczy książki prof. dr hab. Lechosława Lameńskiego, Zatrzymani w kadrze. Eseje o współczesnych artystach lubelskich, Wyd. KUL, Lublin 2016.

Promocję poprowadzi dr Bogusław Wróblewski, redaktor naczelny kwartalnika literacko-artystycznego „Akcent”.

Książka prof. Lechosława Lameńskiego, od 1982 roku stałego współpracownika kwartalnika, redaktora działu plastyki i sztuki, zawiera 28 esejów – z których większość była publikowana na łamach „Akcentu” – poświęconych wybranym artystom ze środowiska lubelskiego, reprezentujących – zdaniem autora – jedno z najciekawszych środowisk twórczych współczesnej Polski.

 

Okładka książki Zatrzymani w kadrze

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp