18-04-2015 - 18-04-2015
Archiwum wydarzeń

“Sobota w Muzeum” 18.04.2015

Zapraszamy na kolejne spotkanie

pod tytułem

Spotkanie z archeologią. Od pradziejów do czasów pierwszych Piastów.

Wyjątkowe wyniki badań wykopaliskowych na Sławinku w Lublinie

 

które odbędzie się 18.04.2015 na Zamku Lubelskim

w sali odczytowej oraz na stałej ekspozycji archeologicznej

początek zajęć o godz. 12.00

wstęp wolny

 

Spotkanie poprowadzi Marta Polańska

Kierownik Działu Archeologii

 

Stanowisko 1-2 na Sławinku jest jedynym miejscem w Lublinie, gdzie przez wiele lat archeolodzy konsekwentnie realizowali intensywny program badań terenowych. W ciągu 11 sezonów prac wykopaliskowych, w latach 2007-2008 współfinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dokonano odkryć o najwyższej randze naukowej. Rozpoznano relikty osad i cmentarzysk z młodszej epoki kamienia, z wczesnego średniowiecza i czasów nowożytnych. Na szczególną uwagę zasługuje zespół monumentalnych grobowców z IV tysiąclecia przed naszą erą, a także wczesnośredniowieczne cmentarzysko z czasów pierwszych Piastów, mające istotne znaczenie m.in. dla studiów nad dziejami naszego miasta.

Liczne zabytki odkryte podczas badań na Sławinku eksponowane są w Muzeum Lubelskim na stałej wystawie archeologicznej ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI. NAJDAWNIEJSZE DZIEJE ZIEMI LUBELSKIEJ.

 

Zdjęcie archeologów przy pracy

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp