22 lutego 2022
Muzeum Józefa Czechowicza, Archiwum wydarzeń

Spotkanie autorskie z Aleksandrą Zińczuk

Zapraszamy na spotkanie 4 marca 2022 r. o godz.18:00 z Aleksandrą Zińczuk, poetką, eseistką oraz działaczką społeczną. Będziemy rozmawiali o jej najnowszym tomie „Tu”, który ukazał się nakładem wydawnictwa Episteme.

Bogusław Wróblewski, redaktor naczelny kwartalnika literackiego „Akcent”, pisze o zbiorze następująco: „Coraz rzadziej spotykamy poetów chcących brać etyczną współodpowiedzialność za kształt naszego świata. Ale któż lepiej i bardziej przekonująco niż oni potrafi obnażyć wszechobecny relatywizm etyczny, nie popadając przy tym w patos?  Wiersze napisane ostatnio przez Aleksandrę Zińczuk wynikają z myślenia społecznego i przejęcia się etycznymi standardami uczestnictwa we wspólnych sprawach. Widać to zarówno w namyśle nad historią, jak w odniesieniu do problemów i zdarzeń najbardziej współczesnych. Spore wrażenie robi cykl utworów „pogranicznych”, opatrzonych tytułami w formie współrzędnych geograficznych, odnoszących się do bolesnych epizodów i miejsc w historii polsko-ukraińskiej, żydowskiej czy polsko-żydowskiej. Jest to znakomita szkoła środkowoeuropejskiej empatii. Na próbach współodczuwania oparte są również wiersze z kolejnych części tomu; niektóre z nich mieliśmy okazję publikować w „Akcencie”. Spełnia się ono w zróżnicowanych realiach przestrzennych – od Jerozolimy, przez Drohobycz, po Lublin; od nadbużańskich zarośli po molo w Kołobrzegu. Przekonują mnie także elementy konfesyjne, czytelne zwłaszcza w trzeciej części książki.”

Z kolei ks. prof. Alfred M. Wierzbicki w zamieszonej na ostatnich stronicach tomu nocie stwierdza: „Mam zaszczyt być jednym z pierwszych czytelników tomu poetyckiego Aleksandry Zińczuk. Olśniewający! Już poprzednie tomiki autorki ukazywały jej dojrzały talent literacki. Książa poetycka tu jeszcze bardziej ukazuje oryginalną dykcję poetki. W gęstych, a zarazem czystych i lekkich frazach ewokuje napięcia duchowe pogranicza kultur, powagę archetypów łączy z biologiczną, psychologiczną i geograficzną konkretnością. Jest to poezja pamięci zbiorowej i indywidualnej, pamięci kamieni i wyrytych na nich liter, pamięci zakoli rzek i zaułków miejskich, pamięci wydobywanej ze szczegółów i szczątków. Wyróżnia się w tym tomie „Traktat o podarowanym odchodzeniu”, rzadki we współczesnej poezji przypadek medytacji moralno-egzystencjalnej, mierzącej się ze sprawami ostatecznymi i sztuką autentycznego życia. Biblijna fraza i Herbertowski ton wpisują go w tradycję, przetwarzaną na własny rachunek, dzięki czemu własne spojrzenie kieruje się ku uniwersalnej mądrości.”

 
Aleksandra Zińczuk (1981) – publicystka, działaczka społeczna, menedżerka kultury, poetka, eseistka, autorka licznych artykułów oraz publikacji książkowych nt. filozofii kultury, literatury i pamięci wielokulturowego pogranicza, niezależna badaczka wschodnioeuropejskiego dziedzictwa kulturowego pogranicza, inicjatorka projektów badawczych, akcji upamiętniających i społecznych w tym zakresie. Historyczka literatury, redaktor naczelna czasopisma internetowego Kultura Enter i redaktor prowadząca serii wydawniczych w Warsztatach Kultury w Lublinie. Pochodzi z Włodawa, mieszka i pracuje w Lublinie. Debiutowała w 2001 r. w “Wiadomościach Uniwersyteckich”. Publikowała poezje głównie w kwartalniku literackim “Akcent” i kilku antologiach poetyckich. Ostatnio w antologii “Poetki na czas zarazy” (Poznań, 2021). Autorka tomu poetyckiego Ja de (Biblioteka „Toposu”, Sopot 2018). Na początku 2021 r. ukazał się ten tom w wersji dwujęzycznej Ja de/ Ї ДУ ДЕ w wydawnictwie Weża Druk w Łucku w przekładzie  tłumacza, poety i prozaika Wasyla Słapczuka. Liryki jej zostały przełożone m.in. na język litewski. W końcu 2021 r. dzięki wsparciu stypendium Prezydenta Miasta Lublin ukazał się najnowszy tom tu w wydawnictwie Episteme.

 

opis wydarzenia z lewej strony z prawej koło nad nim Y pod nim V w odcieniach zielonych

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp